ขอเชิญร่วมสร้างและบรรจุ

พระพุทธรัตนชัยมงคล
(ในดวงแก้ว)
บรรจุ ณ ผนังส่วนยอดมณฑป พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

สร้างพระประจำตัว/ประจำตระกูล/หรือหมู่คณะ

สลักชื่อได้ไม่เกิน ๓๐ ตัวอักษร