สวดอภิธรรมพระเทพญาณมงคล(หลวงป๋า)

กราบสรีระสังขารพระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม
อุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล วิ.(เสริมชัย ชยมงฺคโล)
✅ปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
✅อดีตประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย
✅อดีตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดรชบุรี แห่งที่ ๑
✅อดีตเจ้าสำนักเรียนปริยัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒
✅อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
เริ่มสวดอภิธรรมในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน ณ หอสังเวชนีย์ชัยมงคล
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
📲ติดต่อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม รอบ ละ ๔,๐๐๐ บาท
📲พระมหาสมัย หิริมโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ
📲โทร 085-562-5659