รายชื่อผู้จองช่องเก็บอัฐิ ณ วัดหลวงพ่อสดฯ

รายชื่อผู้จองช่องเก็บอัฐิ ณ ศาลาเก็บอัฐิ (ศาลาปิวาวัฒนพานิช) วัดหลวงพ่อสดฯ

ทำบุญเต็มจำนวน

[table id=8 /]

ทำบุญสะสมยอด

[table id=9 /]

ศาลาเก็บอัฐิ วัดหลวงพ่อสด