วีดีโอ

วัน พุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
ดำเนินรายการโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
**************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
*************************************
รายชื่อผู้ส่งการบ้าน.
 รายชื่อเจ้าภาพ ผู้ปวารณาหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
จารึกชื่อในนาม “คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล”
นำโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
-ผู้ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
พิธีหล่อเป็นองค์สุดท้าย
ในวันที่ 6 มีนาคม ชาตกาลหลวงป๋า
เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาพระคุณหลวงป๋าและบูรพาจารย์
1.พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
2.พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร
3.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล
4.พระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
5.พระคุณของมารดาบิดาและบรรพบุรุษทั้งหลาย
ประดิษฐาน ณ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จฯวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. พระครูอาทรปริยัติสุธี คุณพ่อหา คุณแม่เลี้ยง ทุมสิงห์และลูกหลาน 100,000 บาท
2.บริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัญญา-ชยุต สุนทรธนคมและครอบครัว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
100,000 บาท
3.คุณรัชนีวรรณ กู่ก้อง สเตรเบล,คุณสมหาย สีม่วง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 100,000 บาท
4.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 30,000 บาท
5.Mrs.Siriporn Holtermann 10,000 บาท
6.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์,คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 10,000 บาท
7.คุณป้อมเพชร ถือธงชัย 10,000 บาท
8.คุณสุชาติ ศุภผล, อทิตา นุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 บาท
9.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บท
10.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
11.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 5,000 บาท
12.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 2,000 บาท
13.คุณเอมอร ปี่บัว 1,000 บาท
14.คุณปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์และครอบครัว 5,000 บาท
15.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้,คุณพรรณิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 1,000 บาท
16.คุณณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ และครอลครัว 5,000 บาท
17.คุณสมหมาย สีม่วง 10,000 บาท
18. คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1500 บาท
19.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 10,000 บาท
20.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 5,000 บาท
21.คุณทุเรียน บุญรอด 1,000 บาท
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เจ้าภาพหล่อท้าวธตรฐมหาราช (ทิศตะวันออก)
ปกครองเทวดาคนธรรพ์เป็นบริวาร (สวดมนต์ไพเราะ)
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี และพ่อแม่ญาติพี่น้อง 10,000 บาท
2.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บา
3.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 10,000 บาท
4.คุณสุนิสา ศุภผล,คุณทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว 10,000 บาท
5.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
6.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 2,000 บาท
7.Mrs.Siriporn Holtermann 1,000 บาท
8.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 500 บาท
9.คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1,000 บาท
10.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 5,000 บาท
11.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 2,000 บาท
12.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้ 200 บาท คุณพรรณนิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 200 บาท
13.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ , คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 5,000 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรและรับพระของขวัญที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดฯ
ฟังธรรมบรรยาย จากหลวงป๋า กันเถิด
ปลื้มใจในบุญกุศลใหญ่ด้วยกัน
****ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://youtu.be/M4Q_rSPDxjEถ่ายทอดสด

วัน พุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
ดำเนินรายการโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
**************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
*************************************
รายชื่อผู้ส่งการบ้าน.
รายชื่อเจ้าภาพ ผู้ปวารณาหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
จารึกชื่อในนาม “คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล”
นำโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
-ผู้ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
พิธีหล่อเป็นองค์สุดท้าย
ในวันที่ 6 มีนาคม ชาตกาลหลวงป๋า
เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาพระคุณหลวงป๋าและบูรพาจารย์
1.พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
2.พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร
3.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล
4.พระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
5.พระคุณของมารดาบิดาและบรรพบุรุษทั้งหลาย
ประดิษฐาน ณ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จฯวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. พระครูอาทรปริยัติสุธี คุณพ่อหา คุณแม่เลี้ยง ทุมสิงห์และลูกหลาน 100,000 บาท
2.บริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัญญา-ชยุต สุนทรธนคมและครอบครัว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
100,000 บาท
3.คุณรัชนีวรรณ กู่ก้อง สเตรเบล,คุณสมหาย สีม่วง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 100,000 บาท
4.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 30,000 บาท
5.Mrs.Siriporn Holtermann 10,000 บาท
6.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์,คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 10,000 บาท
7.คุณป้อมเพชร ถือธงชัย 10,000 บาท
8.คุณสุชาติ ศุภผล, อทิตา นุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 บาท
9.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บท
10.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
11.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 5,000 บาท
12.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 2,000 บาท
13.คุณเอมอร ปี่บัว 1,000 บาท
14.คุณปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์และครอบครัว 5,000 บาท
15.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้,คุณพรรณิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 1,000 บาท
16.คุณณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ และครอลครัว 5,000 บาท
17.คุณสมหมาย สีม่วง 10,000 บาท
18. คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1500 บาท
19.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 10,000 บาท
20.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 5,000 บาท
21.คุณทุเรียน บุญรอด 1,000 บาท
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เจ้าภาพหล่อท้าวธตรฐมหาราช (ทิศตะวันออก)
ปกครองเทวดาคนธรรพ์เป็นบริวาร (สวดมนต์ไพเราะ)
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี และพ่อแม่ญาติพี่น้อง 10,000 บาท
2.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บา
3.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 10,000 บาท
4.คุณสุนิสา ศุภผล,คุณทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว 10,000 บาท
5.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
6.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 2,000 บาท
7.Mrs.Siriporn Holtermann 1,000 บาท
8.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 500 บาท
9.คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1,000 บาท
10.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 5,000 บาท
11.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 2,000 บาท
12.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้ 200 บาท คุณพรรณนิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 200 บาท
13.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ , คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 5,000 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรและรับพระของขวัญที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดฯ
ฟังธรรมบรรยาย จากหลวงป๋า กันเถิด
ปลื้มใจในบุญกุศลใหญ่ด้วยกัน
****ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://youtu.be/M4Q_rSPDxjEถ่ายทอดสด

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3Li1LNnpYLVVTM2NV

รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ

วัดหลวงพ่อสดฯ views 110 minutes ago

วัน พุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
ดำเนินรายการโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
**************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
*************************************
รายชื่อผู้ส่งการบ้าน.
 รายชื่อเจ้าภาพ ผู้ปวารณาหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
จารึกชื่อในนาม “คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล”
นำโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
-ผู้ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
พิธีหล่อเป็นองค์สุดท้าย
ในวันที่ 6 มีนาคม ชาตกาลหลวงป๋า
เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาพระคุณหลวงป๋าและบูรพาจารย์
1.พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
2.พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร
3.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล
4.พระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
5.พระคุณของมารดาบิดาและบรรพบุรุษทั้งหลาย
ประดิษฐาน ณ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จฯวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. พระครูอาทรปริยัติสุธี คุณพ่อหา คุณแม่เลี้ยง ทุมสิงห์และลูกหลาน 100,000 บาท
2.บริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัญญา-ชยุต สุนทรธนคมและครอบครัว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
100,000 บาท
3.คุณรัชนีวรรณ กู่ก้อง สเตรเบล,คุณสมหาย สีม่วง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 100,000 บาท
4.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 30,000 บาท
5.Mrs.Siriporn Holtermann 10,000 บาท
6.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์,คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 10,000 บาท
7.คุณป้อมเพชร ถือธงชัย 10,000 บาท
8.คุณสุชาติ ศุภผล, อทิตา นุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 บาท
9.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บท
10.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
11.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 5,000 บาท
12.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 2,000 บาท
13.คุณเอมอร ปี่บัว 1,000 บาท
14.คุณปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์และครอบครัว 5,000 บาท
15.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้,คุณพรรณิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 1,000 บาท
16.คุณณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ และครอลครัว 5,000 บาท
17.คุณสมหมาย สีม่วง 10,000 บาท
18. คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1500 บาท
19.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 10,000 บาท
20.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 5,000 บาท
21.คุณทุเรียน บุญรอด 1,000 บาท
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เจ้าภาพหล่อท้าวธตรฐมหาราช (ทิศตะวันออก)
ปกครองเทวดาคนธรรพ์เป็นบริวาร (สวดมนต์ไพเราะ)
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี และพ่อแม่ญาติพี่น้อง 10,000 บาท
2.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บา
3.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 10,000 บาท
4.คุณสุนิสา ศุภผล,คุณทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว 10,000 บาท
5.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
6.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 2,000 บาท
7.Mrs.Siriporn Holtermann 1,000 บาท
8.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 500 บาท
9.คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1,000 บาท
10.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 5,000 บาท
11.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 2,000 บาท
12.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้ 200 บาท คุณพรรณนิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 200 บาท
13.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ , คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 5,000 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรและรับพระของขวัญที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดฯ
ฟังธรรมบรรยาย จากหลวงป๋า กันเถิด
ปลื้มใจในบุญกุศลใหญ่ด้วยกัน
****ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://youtu.be/M4Q_rSPDxjEถ่ายทอดสด

วัน พุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
ดำเนินรายการโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
**************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
*************************************
รายชื่อผู้ส่งการบ้าน.
รายชื่อเจ้าภาพ ผู้ปวารณาหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
จารึกชื่อในนาม “คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล”
นำโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
-ผู้ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
พิธีหล่อเป็นองค์สุดท้าย
ในวันที่ 6 มีนาคม ชาตกาลหลวงป๋า
เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาพระคุณหลวงป๋าและบูรพาจารย์
1.พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
2.พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร
3.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล
4.พระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
5.พระคุณของมารดาบิดาและบรรพบุรุษทั้งหลาย
ประดิษฐาน ณ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จฯวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. พระครูอาทรปริยัติสุธี คุณพ่อหา คุณแม่เลี้ยง ทุมสิงห์และลูกหลาน 100,000 บาท
2.บริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัญญา-ชยุต สุนทรธนคมและครอบครัว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
100,000 บาท
3.คุณรัชนีวรรณ กู่ก้อง สเตรเบล,คุณสมหาย สีม่วง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 100,000 บาท
4.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 30,000 บาท
5.Mrs.Siriporn Holtermann 10,000 บาท
6.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์,คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 10,000 บาท
7.คุณป้อมเพชร ถือธงชัย 10,000 บาท
8.คุณสุชาติ ศุภผล, อทิตา นุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 บาท
9.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บท
10.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
11.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 5,000 บาท
12.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 2,000 บาท
13.คุณเอมอร ปี่บัว 1,000 บาท
14.คุณปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์และครอบครัว 5,000 บาท
15.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้,คุณพรรณิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 1,000 บาท
16.คุณณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ และครอลครัว 5,000 บาท
17.คุณสมหมาย สีม่วง 10,000 บาท
18. คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1500 บาท
19.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 10,000 บาท
20.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 5,000 บาท
21.คุณทุเรียน บุญรอด 1,000 บาท
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เจ้าภาพหล่อท้าวธตรฐมหาราช (ทิศตะวันออก)
ปกครองเทวดาคนธรรพ์เป็นบริวาร (สวดมนต์ไพเราะ)
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี และพ่อแม่ญาติพี่น้อง 10,000 บาท
2.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บา
3.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 10,000 บาท
4.คุณสุนิสา ศุภผล,คุณทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว 10,000 บาท
5.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
6.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 2,000 บาท
7.Mrs.Siriporn Holtermann 1,000 บาท
8.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 500 บาท
9.คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1,000 บาท
10.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 5,000 บาท
11.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 2,000 บาท
12.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้ 200 บาท คุณพรรณนิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 200 บาท
13.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ , คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 5,000 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรและรับพระของขวัญที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดฯ
ฟังธรรมบรรยาย จากหลวงป๋า กันเถิด
ปลื้มใจในบุญกุศลใหญ่ด้วยกัน
****ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://youtu.be/M4Q_rSPDxjEถ่ายทอดสด

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3Lm1NcmhxNk1nbWxz

รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ

วัดหลวงพ่อสดฯ views 4 hours ago

คืนนี้ วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ
🔴ถ่ายทอดสดทาง Zoom
  🔸Meeting ID:532 4694159
  🔸Passcode:2564

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
🔴ขึ้น 13 ค่ำเดือน 9 ปีขาล
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Wednesday,August 10,2022
🔵Dhamma online is in English Version
🔵Live broadcast is from Zoom
  🔸Meeting ID: 5324694159
  🔸Passcode: 2564

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Dhamnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Wednesday,August 10,2022
🔵13th of Waxing Moon,9th Lunar Month; Year of the Tiger
🔵At 7.00 p.m. onwards 

🔵The title is:-
 🔸Don't fixate
 🔹อย่าเพ่ง
    1.ตั้งใจจดจ่อ สังเกตว่าเพ่งไหม?
    2.ถ้านิ่งจะมีความสุข ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วนิ่งแบบเพ่ง อย่างนี้ไม่เอา
    3.ปรับให้พอดี ๆ ต้องสบาย ๆ
    4.ดูเฉย ๆ ด้วยสติ สบาย สม่ำเสมอ และสังเกต
    5.กายสิทธิ์
 
 🔴Introduction
    1.Revision "Centred mind"
    2.Centre of the body, 
preliminary signs, and the mantra
    3.Resolution to great meditation masters
    4.Time in this world is precious,limited, and valued
    5.Life after death and recollection of death

 🔴Contents
   🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)
      1.To pay attention and observe
      2.To still and be happy
      3.To adjust and comfort
      4.To fixate with mindfulness and comfort,and observation
      5.Sacred crystal balls or spheres
 
   🔸Dhamma for  Practice(Practical Knowledge) 
      1.Request the precepts
      2.Obeisance to The Triple Gem
      3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
      4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
      5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

  🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge) 
      1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze your eyes
      2.Do not crave after seeing something
      3.Do not worry about your breath
      4.Maintain your mind at the centre if your body
      5.Bring all objects arising in the mind to the centre of the body

 🔴Conclusion
     1.Do not fixate the pictures or images
     2.Do you love yourself? 
     3.Our real/actual of purpose/objective for being reborn as human being
     4.The triple round of rebirth is dangerous and harmful
     5.Sleep and wake up in the sea of merit

 🔴World Time
   1.Thailand 7.00 p.m. (Local Time) 
   2.China 8.00 p.m. 
   3.Japan 9.00 p.m. 
   4.Korea 9.00 p.m. 
   5.Australia 10.00 p.m. 
   6.America(Los Angeles) 5.00 a.m. 
   7.America(New York) 8.00 a.m. 
   8.South Africa 2.00 p.m. 
   9.Brazil 9.00 a.m. 
   10.England 1.00 p.m.

คืนนี้ วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ
🔴ถ่ายทอดสดทาง Zoom
🔸Meeting ID:532 4694159
🔸Passcode:2564

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
🔴ขึ้น 13 ค่ำเดือน 9 ปีขาล
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Wednesday,August 10,2022
🔵Dhamma online is in English Version
🔵Live broadcast is from Zoom
🔸Meeting ID: 5324694159
🔸Passcode: 2564

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Dhamnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Wednesday,August 10,2022
🔵13th of Waxing Moon,9th Lunar Month; Year of the Tiger
🔵At 7.00 p.m. onwards

🔵The title is:-
🔸Don't fixate
🔹อย่าเพ่ง
1.ตั้งใจจดจ่อ สังเกตว่าเพ่งไหม?
2.ถ้านิ่งจะมีความสุข ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วนิ่งแบบเพ่ง อย่างนี้ไม่เอา
3.ปรับให้พอดี ๆ ต้องสบาย ๆ
4.ดูเฉย ๆ ด้วยสติ สบาย สม่ำเสมอ และสังเกต
5.กายสิทธิ์

🔴Introduction
1.Revision "Centred mind"
2.Centre of the body,
preliminary signs, and the mantra
3.Resolution to great meditation masters
4.Time in this world is precious,limited, and valued
5.Life after death and recollection of death

🔴Contents
🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)
1.To pay attention and observe
2.To still and be happy
3.To adjust and comfort
4.To fixate with mindfulness and comfort,and observation
5.Sacred crystal balls or spheres

🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge)
1.Request the precepts
2.Obeisance to The Triple Gem
3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge)
1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze your eyes
2.Do not crave after seeing something
3.Do not worry about your breath
4.Maintain your mind at the centre if your body
5.Bring all objects arising in the mind to the centre of the body

🔴Conclusion
1.Do not fixate the pictures or images
2.Do you love yourself?
3.Our real/actual of purpose/objective for being reborn as human being
4.The triple round of rebirth is dangerous and harmful
5.Sleep and wake up in the sea of merit

🔴World Time
1.Thailand 7.00 p.m. (Local Time)
2.China 8.00 p.m.
3.Japan 9.00 p.m.
4.Korea 9.00 p.m.
5.Australia 10.00 p.m.
6.America(Los Angeles) 5.00 a.m.
7.America(New York) 8.00 a.m.
8.South Africa 2.00 p.m.
9.Brazil 9.00 a.m.
10.England 1.00 p.m.

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3Ll9ZcUUxOFZVZnk4

ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

วัดหลวงพ่อสดฯ views 6 hours ago

วัน อังคาร ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
ดำเนินรายการโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
**************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
*************************************
รายชื่อผู้ส่งการบ้าน.
 รายชื่อเจ้าภาพ ผู้ปวารณาหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
จารึกชื่อในนาม “คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล”
นำโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
-ผู้ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
พิธีหล่อเป็นองค์สุดท้าย
ในวันที่ 6 มีนาคม ชาตกาลหลวงป๋า
เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาพระคุณหลวงป๋าและบูรพาจารย์
1.พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
2.พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร
3.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล
4.พระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
5.พระคุณของมารดาบิดาและบรรพบุรุษทั้งหลาย
ประดิษฐาน ณ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จฯวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. พระครูอาทรปริยัติสุธี คุณพ่อหา คุณแม่เลี้ยง ทุมสิงห์และลูกหลาน 100,000 บาท
2.บริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัญญา-ชยุต สุนทรธนคมและครอบครัว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
100,000 บาท
3.คุณรัชนีวรรณ กู่ก้อง สเตรเบล,คุณสมหาย สีม่วง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 100,000 บาท
4.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 30,000 บาท
5.Mrs.Siriporn Holtermann 10,000 บาท
6.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์,คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 10,000 บาท
7.คุณป้อมเพชร ถือธงชัย 10,000 บาท
8.คุณสุชาติ ศุภผล, อทิตา นุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 บาท
9.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บท
10.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
11.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 5,000 บาท
12.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 2,000 บาท
13.คุณเอมอร ปี่บัว 1,000 บาท
14.คุณปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์และครอบครัว 5,000 บาท
15.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้,คุณพรรณิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 1,000 บาท
16.คุณณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ และครอลครัว 5,000 บาท
17.คุณสมหมาย สีม่วง 10,000 บาท
18. คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1500 บาท
19.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 10,000 บาท
20.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 5,000 บาท
21.คุณทุเรียน บุญรอด 1,000 บาท
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เจ้าภาพหล่อท้าวธตรฐมหาราช (ทิศตะวันออก)
ปกครองเทวดาคนธรรพ์เป็นบริวาร (สวดมนต์ไพเราะ)
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี และพ่อแม่ญาติพี่น้อง 10,000 บาท
2.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บา
3.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 10,000 บาท
4.คุณสุนิสา ศุภผล,คุณทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว 10,000 บาท
5.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
6.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 2,000 บาท
7.Mrs.Siriporn Holtermann 1,000 บาท
8.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 500 บาท
9.คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1,000 บาท
10.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 5,000 บาท
11.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 2,000 บาท
12.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้ 200 บาท คุณพรรณนิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 200 บาท
13.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ , คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 5,000 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรและรับพระของขวัญที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดฯ
ฟังธรรมบรรยาย จากหลวงป๋า กันเถิด
ปลื้มใจในบุญกุศลใหญ่ด้วยกัน
****ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://youtu.be/M4Q_rSPDxjEถ่ายทอดสด

วัน อังคาร ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
ดำเนินรายการโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
**************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
*************************************
รายชื่อผู้ส่งการบ้าน.
รายชื่อเจ้าภาพ ผู้ปวารณาหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
จารึกชื่อในนาม “คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล”
นำโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
-ผู้ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
พิธีหล่อเป็นองค์สุดท้าย
ในวันที่ 6 มีนาคม ชาตกาลหลวงป๋า
เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาพระคุณหลวงป๋าและบูรพาจารย์
1.พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
2.พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร
3.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล
4.พระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
5.พระคุณของมารดาบิดาและบรรพบุรุษทั้งหลาย
ประดิษฐาน ณ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จฯวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. พระครูอาทรปริยัติสุธี คุณพ่อหา คุณแม่เลี้ยง ทุมสิงห์และลูกหลาน 100,000 บาท
2.บริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัญญา-ชยุต สุนทรธนคมและครอบครัว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
100,000 บาท
3.คุณรัชนีวรรณ กู่ก้อง สเตรเบล,คุณสมหาย สีม่วง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 100,000 บาท
4.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 30,000 บาท
5.Mrs.Siriporn Holtermann 10,000 บาท
6.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์,คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 10,000 บาท
7.คุณป้อมเพชร ถือธงชัย 10,000 บาท
8.คุณสุชาติ ศุภผล, อทิตา นุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 บาท
9.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บท
10.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
11.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 5,000 บาท
12.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 2,000 บาท
13.คุณเอมอร ปี่บัว 1,000 บาท
14.คุณปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์และครอบครัว 5,000 บาท
15.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้,คุณพรรณิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 1,000 บาท
16.คุณณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ และครอลครัว 5,000 บาท
17.คุณสมหมาย สีม่วง 10,000 บาท
18. คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1500 บาท
19.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 10,000 บาท
20.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 5,000 บาท
21.คุณทุเรียน บุญรอด 1,000 บาท
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เจ้าภาพหล่อท้าวธตรฐมหาราช (ทิศตะวันออก)
ปกครองเทวดาคนธรรพ์เป็นบริวาร (สวดมนต์ไพเราะ)
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี และพ่อแม่ญาติพี่น้อง 10,000 บาท
2.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บา
3.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 10,000 บาท
4.คุณสุนิสา ศุภผล,คุณทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว 10,000 บาท
5.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
6.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 2,000 บาท
7.Mrs.Siriporn Holtermann 1,000 บาท
8.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 500 บาท
9.คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1,000 บาท
10.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 5,000 บาท
11.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 2,000 บาท
12.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้ 200 บาท คุณพรรณนิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 200 บาท
13.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ , คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 5,000 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรและรับพระของขวัญที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดฯ
ฟังธรรมบรรยาย จากหลวงป๋า กันเถิด
ปลื้มใจในบุญกุศลใหญ่ด้วยกัน
****ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://youtu.be/M4Q_rSPDxjEถ่ายทอดสด

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3LjJHUUE3SEdyek04

รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ

วัดหลวงพ่อสดฯ views 14 hours ago

วัน จันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
ดำเนินรายการโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
**************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
*************************************
รายชื่อผู้ส่งการบ้าน.
 รายชื่อเจ้าภาพ ผู้ปวารณาหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
จารึกชื่อในนาม “คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล”
นำโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
-ผู้ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
พิธีหล่อเป็นองค์สุดท้าย
ในวันที่ 6 มีนาคม ชาตกาลหลวงป๋า
เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาพระคุณหลวงป๋าและบูรพาจารย์
1.พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
2.พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร
3.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล
4.พระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
5.พระคุณของมารดาบิดาและบรรพบุรุษทั้งหลาย
ประดิษฐาน ณ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จฯวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. พระครูอาทรปริยัติสุธี คุณพ่อหา คุณแม่เลี้ยง ทุมสิงห์และลูกหลาน 100,000 บาท
2.บริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัญญา-ชยุต สุนทรธนคมและครอบครัว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
100,000 บาท
3.คุณรัชนีวรรณ กู่ก้อง สเตรเบล,คุณสมหาย สีม่วง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 100,000 บาท
4.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 30,000 บาท
5.Mrs.Siriporn Holtermann 10,000 บาท
6.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์,คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 10,000 บาท
7.คุณป้อมเพชร ถือธงชัย 10,000 บาท
8.คุณสุชาติ ศุภผล, อทิตา นุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 บาท
9.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บท
10.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
11.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 5,000 บาท
12.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 2,000 บาท
13.คุณเอมอร ปี่บัว 1,000 บาท
14.คุณปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์และครอบครัว 5,000 บาท
15.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้,คุณพรรณิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 1,000 บาท
16.คุณณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ และครอลครัว 5,000 บาท
17.คุณสมหมาย สีม่วง 10,000 บาท
18. คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1500 บาท
19.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 10,000 บาท
20.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 5,000 บาท
21.คุณทุเรียน บุญรอด 1,000 บาท
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เจ้าภาพหล่อท้าวธตรฐมหาราช (ทิศตะวันออก)
ปกครองเทวดาคนธรรพ์เป็นบริวาร (สวดมนต์ไพเราะ)
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี และพ่อแม่ญาติพี่น้อง 10,000 บาท
2.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บา
3.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 10,000 บาท
4.คุณสุนิสา ศุภผล,คุณทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว 10,000 บาท
5.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
6.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 2,000 บาท
7.Mrs.Siriporn Holtermann 1,000 บาท
8.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 500 บาท
9.คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1,000 บาท
10.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 5,000 บาท
11.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 2,000 บาท
12.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้ 200 บาท คุณพรรณนิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 200 บาท
13.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ , คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 5,000 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรและรับพระของขวัญที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดฯ
ฟังธรรมบรรยาย จากหลวงป๋า กันเถิด
ปลื้มใจในบุญกุศลใหญ่ด้วยกัน
****ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://youtu.be/M4Q_rSPDxjEถ่ายทอดสด

คืนนี้ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

🔴ถ่ายทอดสดทาง Zoom
🔸Meeting ID:532 4694159
🔸Passcode:2564

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
🔴ขึ้น 11 ค่ำเดือน 9 ปีขาล
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Monday,August 8,2022
🔵Dhamma online is in English Version

🔵Live broadcast is from Zoom
🔸Meeting ID:532 4694159
🔸Passcode:2564

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Damnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Monday,August 8,2022
🔵11th Day of Waxing Moon,9th Lunar Month; Year of the Tiger
🔵At 7.00 p.m.onwards

🔵The title is:-
🔸Centred mind
🔹ใจหยุดที่ศูนย์กลาง
1.ใช้ทุกวินาที ใจหยุดที่ศูนย์กลาง และมุ่งเข้าสู่ภายใน
2.เป้าหมายเพื่อที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย ต้องทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง
3.ทำความสะอาด ความบริสุทธิ์ภายในให้เกิดขึ้น
4.เรียนธรรมะต้องหายสงสัย เรายืนยันด้วยตัวของเราเอง
5.การบ้าน 10 ข้อ

🔴Introduction
1.Revision "It is simpler and clearer "
2.Centre of the body, preliminary signs, and the mantra
3.Resolution to great meditation masters
4.Time in this world is precious,limited, and valued
5.Life after death and recollection of death

🔴Contents
🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)
1.Our mind should be at the centre at all times
2.Our aim is to study Dhammakaya
3.Cleanliness and purity will occured in our mind at the centre
4.Study Dhammakaya is not doubtful at all
5.Ten items of homework

🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge)
1.Request the precepts
2.Obeisance to The Triple Gem
3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge)
1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze eyes and purse eyelids
2.Do not crave after seeing something
3.Do not worry about your breath
4.Maintain your mind at the centre of your body
5.Bring all objects arising in the mind to the centre ofthe body

🔴Conclusion
1.Our mind should be at the centre
2.Mindfulness and comfort
3. Our real/actual of purpose/objective
4.Mindfulness, comfort, consistency, and observation
5.Sleep and wake up in the sea of merit

🔴World Time
1.Thailand 7.00 p.m.
2.China 8.00 p.m.
3.Japan 9.00 p.m.
4.Korea 9.00 p.m
5.Australia 10.00 p.m.
6.America(Los Angeles) 6.00 a.m.
7.America(New York) 9.00 a.m.
8.South Africa 2.00 p.m.
9.Brazil 9.00 a.m.
10.London 1.00 p.m.

0 0

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3LndUTzAtdl9NT0FZ

รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ

วัดหลวงพ่อสดฯ 0 views สิงหาคม 9, 2022 10:22

คืนนี้ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

🔴ถ่ายทอดสดทาง Zoom
🔸Meeting ID:532 4694159
🔸Passcode:2564

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
🔴ขึ้น 11 ค่ำเดือน 9 ปีขาล
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Monday,August 8,2022
🔵Dhamma online is in English Version

🔵Live broadcast is from Zoom
🔸Meeting ID:532 4694159
🔸Passcode:2564

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Damnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Monday,August 8,2022
🔵11th Day of Waxing Moon,9th Lunar Month; Year of the Tiger
🔵At 7.00 p.m.onwards

🔵The title is:-
🔸Centred mind
🔹ใจหยุดที่ศูนย์กลาง
    1.ใช้ทุกวินาที ใจหยุดที่ศูนย์กลาง และมุ่งเข้าสู่ภายใน
    2.เป้าหมายเพื่อที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย ต้องทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง   
    3.ทำความสะอาด ความบริสุทธิ์ภายในให้เกิดขึ้น  
    4.เรียนธรรมะต้องหายสงสัย เรายืนยันด้วยตัวของเราเอง 
    5.การบ้าน 10 ข้อ
  
 🔴Introduction
    1.Revision "It is simpler and clearer " 
    2.Centre of the body, preliminary signs, and the mantra
    3.Resolution to great meditation masters
    4.Time in this world is precious,limited, and valued
    5.Life after death and recollection of death    
     
🔴Contents
  🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge) 
      1.Our mind should be at the centre at all times
      2.Our aim is to study Dhammakaya    
      3.Cleanliness and purity will occured in our mind at the centre  
      4.Study Dhammakaya is not doubtful at all
      5.Ten items of homework
   
   🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge)
      1.Request the precepts
      2.Obeisance to The Triple Gem
      3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
      4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
      5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

  🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge) 
      1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze eyes and purse eyelids
      2.Do not crave after seeing something
      3.Do not worry about your breath
      4.Maintain your mind at the centre of your body
      5.Bring all objects arising in the mind to the centre ofthe body

🔴Conclusion
    1.Our mind should be at the centre
    2.Mindfulness and comfort
    3. Our real/actual of purpose/objective
    4.Mindfulness, comfort, consistency, and observation
    5.Sleep and wake up in the sea of merit

🔴World Time
   1.Thailand 7.00 p.m. 
   2.China 8.00 p.m. 
   3.Japan 9.00 p.m.
   4.Korea 9.00 p.m 
   5.Australia 10.00 p.m. 
   6.America(Los Angeles) 6.00 a.m.
   7.America(New York) 9.00 a.m.
   8.South Africa 2.00 p.m.
   9.Brazil 9.00 a.m. 
   10.London 1.00 p.m.

คืนนี้ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

🔴ถ่ายทอดสดทาง Zoom
🔸Meeting ID:532 4694159
🔸Passcode:2564

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
🔴ขึ้น 11 ค่ำเดือน 9 ปีขาล
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Monday,August 8,2022
🔵Dhamma online is in English Version

🔵Live broadcast is from Zoom
🔸Meeting ID:532 4694159
🔸Passcode:2564

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Damnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Monday,August 8,2022
🔵11th Day of Waxing Moon,9th Lunar Month; Year of the Tiger
🔵At 7.00 p.m.onwards

🔵The title is:-
🔸Centred mind
🔹ใจหยุดที่ศูนย์กลาง
1.ใช้ทุกวินาที ใจหยุดที่ศูนย์กลาง และมุ่งเข้าสู่ภายใน
2.เป้าหมายเพื่อที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย ต้องทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง
3.ทำความสะอาด ความบริสุทธิ์ภายในให้เกิดขึ้น
4.เรียนธรรมะต้องหายสงสัย เรายืนยันด้วยตัวของเราเอง
5.การบ้าน 10 ข้อ

🔴Introduction
1.Revision "It is simpler and clearer "
2.Centre of the body, preliminary signs, and the mantra
3.Resolution to great meditation masters
4.Time in this world is precious,limited, and valued
5.Life after death and recollection of death

🔴Contents
🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)
1.Our mind should be at the centre at all times
2.Our aim is to study Dhammakaya
3.Cleanliness and purity will occured in our mind at the centre
4.Study Dhammakaya is not doubtful at all
5.Ten items of homework

🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge)
1.Request the precepts
2.Obeisance to The Triple Gem
3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge)
1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze eyes and purse eyelids
2.Do not crave after seeing something
3.Do not worry about your breath
4.Maintain your mind at the centre of your body
5.Bring all objects arising in the mind to the centre ofthe body

🔴Conclusion
1.Our mind should be at the centre
2.Mindfulness and comfort
3. Our real/actual of purpose/objective
4.Mindfulness, comfort, consistency, and observation
5.Sleep and wake up in the sea of merit

🔴World Time
1.Thailand 7.00 p.m.
2.China 8.00 p.m.
3.Japan 9.00 p.m.
4.Korea 9.00 p.m
5.Australia 10.00 p.m.
6.America(Los Angeles) 6.00 a.m.
7.America(New York) 9.00 a.m.
8.South Africa 2.00 p.m.
9.Brazil 9.00 a.m.
10.London 1.00 p.m.

3 0

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3LjQ3Q085cjRkblZr

ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

วัดหลวงพ่อสดฯ 20 views สิงหาคม 9, 2022 08:40

วัน อาทิตย์ ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
ดำเนินรายการโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
**************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
*************************************
รายชื่อผู้ส่งการบ้าน.
 
 รายชื่อเจ้าภาพ ผู้ปวารณาหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
จารึกชื่อในนาม “คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล”
นำโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
-ผู้ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
พิธีหล่อเป็นองค์สุดท้าย
ในวันที่ 6 มีนาคม ชาตกาลหลวงป๋า
เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาพระคุณหลวงป๋าและบูรพาจารย์
1.พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
2.พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร
3.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล
4.พระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
5.พระคุณของมารดาบิดาและบรรพบุรุษทั้งหลาย
ประดิษฐาน ณ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จฯวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. พระครูอาทรปริยัติสุธี คุณพ่อหา คุณแม่เลี้ยง ทุมสิงห์และลูกหลาน 100,000 บาท
2.บริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัญญา-ชยุต สุนทรธนคมและครอบครัว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
100,000 บาท
3.คุณรัชนีวรรณ กู่ก้อง สเตรเบล,คุณสมหาย สีม่วง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 100,000 บาท
4.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 30,000 บาท
5.Mrs.Siriporn Holtermann 10,000 บาท
6.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์,คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 10,000 บาท
7.คุณป้อมเพชร ถือธงชัย 10,000 บาท
8.คุณสุชาติ ศุภผล, อทิตา นุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 บาท
9.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บท
10.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
11.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 5,000 บาท
12.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 2,000 บาท
13.คุณเอมอร ปี่บัว 1,000 บาท
14.คุณปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์และครอบครัว 5,000 บาท
15.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้,คุณพรรณิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 1,000 บาท
16.คุณณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ และครอลครัว 5,000 บาท
17.คุณสมหมาย สีม่วง 10,000 บาท
18. คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1500 บาท
19.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 10,000 บาท
20.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 5,000 บาท
21.คุณทุเรียน บุญรอด 1,000 บาท
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เจ้าภาพหล่อท้าวธตรฐมหาราช (ทิศตะวันออก)
ปกครองเทวดาคนธรรพ์เป็นบริวาร (สวดมนต์ไพเราะ)
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี และพ่อแม่ญาติพี่น้อง 10,000 บาท
2.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บา
3.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 10,000 บาท
4.คุณสุนิสา ศุภผล,คุณทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว 10,000 บาท
5.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
6.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 2,000 บาท
7.Mrs.Siriporn Holtermann 1,000 บาท
8.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 500 บาท
9.คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1,000 บาท
10.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 5,000 บาท
11.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 2,000 บาท
12.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้ 200 บาท คุณพรรณนิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 200 บาท
13.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ , คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 5,000 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรและรับพระของขวัญที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดฯ
ฟังธรรมบรรยาย จากหลวงป๋า กันเถิด
ปลื้มใจในบุญกุศลใหญ่ด้วยกัน
****ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://youtu.be/M4Q_rSPDxjEถ่ายทอดสด

วัน อาทิตย์ ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
ดำเนินรายการโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
**************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
*************************************
รายชื่อผู้ส่งการบ้าน.

รายชื่อเจ้าภาพ ผู้ปวารณาหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
จารึกชื่อในนาม “คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล”
นำโดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
-ผู้ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ
พิธีหล่อเป็นองค์สุดท้าย
ในวันที่ 6 มีนาคม ชาตกาลหลวงป๋า
เพื่อน้อมถวายอาจริยบูชาพระคุณหลวงป๋าและบูรพาจารย์
1.พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
2.พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร
3.พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล
4.พระอุปัชฌาย์และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
5.พระคุณของมารดาบิดาและบรรพบุรุษทั้งหลาย
ประดิษฐาน ณ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์สมเด็จฯวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. พระครูอาทรปริยัติสุธี คุณพ่อหา คุณแม่เลี้ยง ทุมสิงห์และลูกหลาน 100,000 บาท
2.บริษัทเทพประทานอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัญญา-ชยุต สุนทรธนคมและครอบครัว หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
100,000 บาท
3.คุณรัชนีวรรณ กู่ก้อง สเตรเบล,คุณสมหาย สีม่วง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 100,000 บาท
4.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 30,000 บาท
5.Mrs.Siriporn Holtermann 10,000 บาท
6.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์,คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 10,000 บาท
7.คุณป้อมเพชร ถือธงชัย 10,000 บาท
8.คุณสุชาติ ศุภผล, อทิตา นุกูลกิจ และครอบครัว 10,000 บาท
9.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บท
10.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
11.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 5,000 บาท
12.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 2,000 บาท
13.คุณเอมอร ปี่บัว 1,000 บาท
14.คุณปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์และครอบครัว 5,000 บาท
15.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้,คุณพรรณิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 1,000 บาท
16.คุณณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ และครอลครัว 5,000 บาท
17.คุณสมหมาย สีม่วง 10,000 บาท
18. คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1500 บาท
19.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 10,000 บาท
20.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 5,000 บาท
21.คุณทุเรียน บุญรอด 1,000 บาท
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
เจ้าภาพหล่อท้าวธตรฐมหาราช (ทิศตะวันออก)
ปกครองเทวดาคนธรรพ์เป็นบริวาร (สวดมนต์ไพเราะ)
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี และพ่อแม่ญาติพี่น้อง 10,000 บาท
2.แม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์ 10,000 บา
3.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ 10,000 บาท
4.คุณสุนิสา ศุภผล,คุณทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว 10,000 บาท
5.คุณวนิดา บุพอังกูร 5,000 บาท
6.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม 2,000 บาท
7.Mrs.Siriporn Holtermann 1,000 บาท
8.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง 500 บาท
9.คุณวรกิติ - มนต์วดี ถารีพันธ์ 1,000 บาท
10.คุณณัฐนันท์ ศรีคง 5,000 บาท
11.พ่อครูไตรรัตน์ ดานะ 2,000 บาท
12.คุณแม่เซี่ยมไล้ แซ่โล้ 200 บาท คุณพรรณนิภา เปี่ยมวงศ์ศิริกุล 200 บาท
13.คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ , คุณอินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 5,000 บาท
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ทำบุญออกใบอนุโมทนาบัตรและรับพระของขวัญที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดฯ
ฟังธรรมบรรยาย จากหลวงป๋า กันเถิด
ปลื้มใจในบุญกุศลใหญ่ด้วยกัน
****ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
https://youtu.be/M4Q_rSPDxjEถ่ายทอดสด

10 0

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3LnlSVHZCLU9xTjRF

รายการ เสียงธรรมจากวัดหลวงพ่อสดฯ

วัดหลวงพ่อสดฯ 72 views สิงหาคม 8, 2022 09:25

Total Page Visits: 48 - Today Page Visits: 1