วีดีโอ

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔ I ภาคบ่ายวันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัดหลวงพ่อสดฯ views 4 hours ago

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔ I ภาคเช้าวันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

วัดหลวงพ่อสดฯ 7 views 8 hours ago

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
 (โดยมติมหาเถรสมาคม)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
************************************************
วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์ เจริญภาวนา
*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
#ปฏิบัติธรรม #วันศุกร์
#ธันวาคม  #นั่งสมาธิ #วิชชาธรรมกาย
#พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ #สัมมาอะระหัง
#เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี #พระปิฎกโกศล
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ #เจริญภาวนา
#สวดมนต์ #ภัตตาหาร #ทำบุญ
#งานบุญ #เจ้าภาพ #ธรรมะ
#ทาน #รักษาศีล
*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
(โดยมติมหาเถรสมาคม)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
************************************************
วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์ เจริญภาวนา
*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
#ปฏิบัติธรรม #วันศุกร์
#ธันวาคม #นั่งสมาธิ #วิชชาธรรมกาย
#พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ #สัมมาอะระหัง
#เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี #พระปิฎกโกศล
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ #เจริญภาวนา
#สวดมนต์ #ภัตตาหาร #ทำบุญ
#งานบุญ #เจ้าภาพ #ธรรมะ
#ทาน #รักษาศีล
*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3LlNjcGk3UnNULW5r

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔

วัดหลวงพ่อสดฯ views 13 hours ago

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
 (โดยมติมหาเถรสมาคม)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
************************************************
วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์ เจริญภาวนา
โดย พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ป.ธ.๙, ผศ.ดร., เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โดยมี เป็นพิธีกรในครั้งนี้ ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น ๓.
*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
#ปฏิบัติธรรม #วันศุกร์
#ธันวาคม  #นั่งสมาธิ #วิชชาธรรมกาย
#พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ #สัมมาอะระหัง
#เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี #พระปิฎกโกศล
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ #เจริญภาวนา
#สวดมนต์ #ภัตตาหาร #ทำบุญ
#งานบุญ #เจ้าภาพ #ธรรมะ
#ทาน #รักษาศีล

*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
(โดยมติมหาเถรสมาคม)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
************************************************
วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์ เจริญภาวนา
โดย พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ป.ธ.๙, ผศ.ดร., เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โดยมี เป็นพิธีกรในครั้งนี้ ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น ๓.
*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
#ปฏิบัติธรรม #วันศุกร์
#ธันวาคม #นั่งสมาธิ #วิชชาธรรมกาย
#พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ #สัมมาอะระหัง
#เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี #พระปิฎกโกศล
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ #เจริญภาวนา
#สวดมนต์ #ภัตตาหาร #ทำบุญ
#งานบุญ #เจ้าภาพ #ธรรมะ
#ทาน #รักษาศีล

*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164

7 0

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3LnFjQzJiWXR0VE5r

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔ (ทำวัตรเย็น)

วัดหลวงพ่อสดฯ 51 views 22 hours ago

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
 (โดยมติมหาเถรสมาคม)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ ๑ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
************************************************
วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์ เจริญภาวนา
โดย พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ป.ธ.๙, ผศ.ดร., เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โดยมี เป็นพิธีกรในครั้งนี้ ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น ๓.
*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
#ปฏิบัติธรรม #วันศุกร์
#ธันวาคม  #นั่งสมาธิ #วิชชาธรรมกาย
#พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ #สัมมาอะระหัง
#เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี #พระปิฎกโกศล
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ #เจริญภาวนา
#สวดมนต์ #ภัตตาหาร #ทำบุญ
#งานบุญ #เจ้าภาพ #ธรรมะ
#ทาน #รักษาศีล

*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
(โดยมติมหาเถรสมาคม)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
************************************************
วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพุทธมนต์ เจริญภาวนา
โดย พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ป.ธ.๙, ผศ.ดร., เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โดยมี เป็นพิธีกรในครั้งนี้ ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น ๓.
*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
#ปฏิบัติธรรม #วันศุกร์
#ธันวาคม #นั่งสมาธิ #วิชชาธรรมกาย
#พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ #สัมมาอะระหัง
#เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี #พระปิฎกโกศล
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ #เจริญภาวนา
#สวดมนต์ #ภัตตาหาร #ทำบุญ
#งานบุญ #เจ้าภาพ #ธรรมะ
#ทาน #รักษาศีล

*****************************************
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
https://line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164

0 0

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3LlYwWDBDc2t1VHZn

โครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ ๘๔ (ทำวัตรเย็น)

วัดหลวงพ่อสดฯ 21 views 24 hours ago

ชม วีดีโอหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสด อีกหนึ่งช่องทางยูทูป ช่อง มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดฯ

ชม วีดีโอหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสด อีกหนึ่งช่องทางยูทูป ช่อง มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดฯ

https://www.youtube.com/user/mongkoldhamma

Total Page Visits: 248 - Today Page Visits: 1