วีดีโอ

คืนนี้ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

🔴ถ่ายทอดสดทาง "เฟสบุค"

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ขึ้น 3 ค่ำเดือน 5 ปีขาล
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Friday,March 24,2023
🔵Dhamma online is in English Version

🔵Live broadcast is from "Facebook"

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Damnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Friday,March 24,2023
🔵3rd Day of Waxing Moon,5th Lunar Month; Year of the Tiger
🔵At 7.00 p.m.onwards

🔵The title is:-
🔸Life profit
🔹กำไรชีวิต
    1.กำไรชีวิตเขาดูที่ว่า เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แค่ไหน
    2.การฝึกใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
    3.ทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์
    4.เกิดมาชาติหนึ่งต้องให้เข้าถึงแสงสว่างภายใน ดวงธรรมภายใน
    5.สติ และสบาย

🔴Introduction
    1.Revision diligentce in practising"
    2.Centre of the body, preliminary signs, and the mantra
    3.Resolution to great meditation masters
    4.Time in this world is precious,limited, and valued
    5.Life after death and recollection of death

 🔴Contents
   🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)     
      1.We shall see the inner knowledge from attaining Dhammakaya
      2.Our mind will move into wide an immense area continuously
      3.It passess into the tiny spot at the centre of the body
      4.Knowledge fro attaining the Dhammakaya is called "Paññāyapassati"
      5.The knowledge from attaining means seeing the appearing images or pictures while we are mindful and clearly aware  
 
   🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge) 
      1.Request the precepts
      2.Obeisance to The Triple Gem
      3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
      4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
      5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

  🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge) 
      1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze eyes and purse eyelids
      2.Do not crave after seeing something
      3.Do not worry about your breath
      4.Maintain your mind at the centre if your body
      5.Bring all objects arising in the mind to the centre ofthe body

 🔴Conclusion
   1.Life profit
   2.Mindfulness and comfort
   3.Our real/actual of purpose/objective 
   4.Mindfulness and awareness
   5.Sleep and wake up at the sea of merit  

 🔴World Time
   1.Thailand 7.00 p.m. 
   2.China 8.00 p.m. 
   3.Japan 9.00 p.m.
   4.Korea 9.00 p.m 
   5.Australia 10.00 p.m. 
   6.America(Los Angeles) 6.00 a.m.
   7.America(New York) 9.00 a.m.
   8.South Africa 2.00 p.m.
   9.Brazil 9.00 a.m. 
   10.London 1.00 p.m.

คืนนี้ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

🔴ถ่ายทอดสดทาง "เฟสบุค"

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ขึ้น 3 ค่ำเดือน 5 ปีขาล
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Friday,March 24,2023
🔵Dhamma online is in English Version

🔵Live broadcast is from "Facebook"

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Damnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Friday,March 24,2023
🔵3rd Day of Waxing Moon,5th Lunar Month; Year of the Tiger
🔵At 7.00 p.m.onwards

🔵The title is:-
🔸Life profit
🔹กำไรชีวิต
1.กำไรชีวิตเขาดูที่ว่า เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แค่ไหน
2.การฝึกใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
3.ทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์
4.เกิดมาชาติหนึ่งต้องให้เข้าถึงแสงสว่างภายใน ดวงธรรมภายใน
5.สติ และสบาย

🔴Introduction
1.Revision diligentce in practising"
2.Centre of the body, preliminary signs, and the mantra
3.Resolution to great meditation masters
4.Time in this world is precious,limited, and valued
5.Life after death and recollection of death

🔴Contents
🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)
1.We shall see the inner knowledge from attaining Dhammakaya
2.Our mind will move into wide an immense area continuously
3.It passess into the tiny spot at the centre of the body
4.Knowledge fro attaining the Dhammakaya is called "Paññāyapassati"
5.The knowledge from attaining means seeing the appearing images or pictures while we are mindful and clearly aware

🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge)
1.Request the precepts
2.Obeisance to The Triple Gem
3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge)
1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze eyes and purse eyelids
2.Do not crave after seeing something
3.Do not worry about your breath
4.Maintain your mind at the centre if your body
5.Bring all objects arising in the mind to the centre ofthe body

🔴Conclusion
1.Life profit
2.Mindfulness and comfort
3.Our real/actual of purpose/objective
4.Mindfulness and awareness
5.Sleep and wake up at the sea of merit

🔴World Time
1.Thailand 7.00 p.m.
2.China 8.00 p.m.
3.Japan 9.00 p.m.
4.Korea 9.00 p.m
5.Australia 10.00 p.m.
6.America(Los Angeles) 6.00 a.m.
7.America(New York) 9.00 a.m.
8.South Africa 2.00 p.m.
9.Brazil 9.00 a.m.
10.London 1.00 p.m.

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3Lm9YVVlSTzBpeWw0

ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

วัดหลวงพ่อสดฯ views 18 hours ago

คืนนี้ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

🔴ถ่ายทอดสดทาง "เฟสบุค"

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ขึ้น 3 ค่ำเดือน 5 ปีขาล
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Friday,March 24,2023
🔵Dhamma online is in English Version

🔵Live broadcast is from "Facebook"

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Damnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Friday,March 24,2023
🔵3rd Day of Waxing Moon,5th Lunar Month; Year of the Tiger
🔵At 7.00 p.m.onwards

🔵The title is:-
🔸Life profit
🔹กำไรชีวิต
    1.กำไรชีวิตเขาดูที่ว่า เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แค่ไหน
    2.การฝึกใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
    3.ทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์
    4.เกิดมาชาติหนึ่งต้องให้เข้าถึงแสงสว่างภายใน ดวงธรรมภายใน
    5.สติ และสบาย

🔴Introduction
    1.Revision diligentce in practising"
    2.Centre of the body, preliminary signs, and the mantra
    3.Resolution to great meditation masters
    4.Time in this world is precious,limited, and valued
    5.Life after death and recollection of death

 🔴Contents
   🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)     
      1.We shall see the inner knowledge from attaining Dhammakaya
      2.Our mind will move into wide an immense area continuously
      3.It passess into the tiny spot at the centre of the body
      4.Knowledge fro attaining the Dhammakaya is called "Paññāyapassati"
      5.The knowledge from attaining means seeing the appearing images or pictures while we are mindful and clearly aware  
 
   🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge) 
      1.Request the precepts
      2.Obeisance to The Triple Gem
      3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
      4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
      5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

  🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge) 
      1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze eyes and purse eyelids
      2.Do not crave after seeing something
      3.Do not worry about your breath
      4.Maintain your mind at the centre if your body
      5.Bring all objects arising in the mind to the centre ofthe body

 🔴Conclusion
   1.Life profit
   2.Mindfulness and comfort
   3.Our real/actual of purpose/objective 
   4.Mindfulness and awareness
   5.Sleep and wake up at the sea of merit  

 🔴World Time
   1.Thailand 7.00 p.m. 
   2.China 8.00 p.m. 
   3.Japan 9.00 p.m.
   4.Korea 9.00 p.m 
   5.Australia 10.00 p.m. 
   6.America(Los Angeles) 6.00 a.m.
   7.America(New York) 9.00 a.m.
   8.South Africa 2.00 p.m.
   9.Brazil 9.00 a.m. 
   10.London 1.00 p.m.

คืนนี้ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

🔴ถ่ายทอดสดทาง "เฟสบุค"

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ขึ้น 3 ค่ำเดือน 5 ปีขาล
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Friday,March 24,2023
🔵Dhamma online is in English Version

🔵Live broadcast is from "Facebook"

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Damnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Friday,March 24,2023
🔵3rd Day of Waxing Moon,5th Lunar Month; Year of the Tiger
🔵At 7.00 p.m.onwards

🔵The title is:-
🔸Life profit
🔹กำไรชีวิต
1.กำไรชีวิตเขาดูที่ว่า เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แค่ไหน
2.การฝึกใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
3.ทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์
4.เกิดมาชาติหนึ่งต้องให้เข้าถึงแสงสว่างภายใน ดวงธรรมภายใน
5.สติ และสบาย

🔴Introduction
1.Revision diligentce in practising"
2.Centre of the body, preliminary signs, and the mantra
3.Resolution to great meditation masters
4.Time in this world is precious,limited, and valued
5.Life after death and recollection of death

🔴Contents
🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)
1.We shall see the inner knowledge from attaining Dhammakaya
2.Our mind will move into wide an immense area continuously
3.It passess into the tiny spot at the centre of the body
4.Knowledge fro attaining the Dhammakaya is called "Paññāyapassati"
5.The knowledge from attaining means seeing the appearing images or pictures while we are mindful and clearly aware

🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge)
1.Request the precepts
2.Obeisance to The Triple Gem
3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge)
1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze eyes and purse eyelids
2.Do not crave after seeing something
3.Do not worry about your breath
4.Maintain your mind at the centre if your body
5.Bring all objects arising in the mind to the centre ofthe body

🔴Conclusion
1.Life profit
2.Mindfulness and comfort
3.Our real/actual of purpose/objective
4.Mindfulness and awareness
5.Sleep and wake up at the sea of merit

🔴World Time
1.Thailand 7.00 p.m.
2.China 8.00 p.m.
3.Japan 9.00 p.m.
4.Korea 9.00 p.m
5.Australia 10.00 p.m.
6.America(Los Angeles) 6.00 a.m.
7.America(New York) 9.00 a.m.
8.South Africa 2.00 p.m.
9.Brazil 9.00 a.m.
10.London 1.00 p.m.

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3Lk9XT1pLWjJYaXJJ

ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

วัดหลวงพ่อสดฯ views 19 hours ago

คืนนี้ วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ
🔴ถ่ายทอดสดทาง "เฟสบุค"
  
🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
🔴แรม 1 ค่ำเดือน 5 ปีเถาะ
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Wednesday,March 22,2023
🔵Dhamma online is in English Version
🔵Live broadcast is from "Facebook"

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Dhamnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Wednesday,March 22,2022
🔵1st of Waning Moon,5th Lunar Month; Year of the Rabbit
🔵At 7.00 p.m. onwards 

🔵The title is:-
 🔸24 Hours
 🔹24 ช้่วโมง
    1.24 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน แบ่งเป็น 3 ช่วง
    2.เวลา 8 ชั่วโมงสำหรับการพักผ่อน
    3.อีก 8 ชั่วโมงบริหารขันธ์(ร่างกาย) เช่น อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น
    4.และอีก 8 ชั่วโมงที่เหลือ ก็ทำงาน บางทีก็ทำงานล่วงเวลาไป กินเวลา 2 ส่วนไปอีก
    5.ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีเวลาแบ่งในการทำหยุด ทำนิ่ง (เจริญสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกาย)

 🔴Introduction
    1.Revision "Human being"
    2.Centre of the body, 
preliminary signs, and the mantra
    3.Resolution to great meditation masters
    4.Time in this world is precious,limited, and valued
    5.Life after death and recollection of death

 🔴Contents
   🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)
      1.We divide 24 Hours to day into 3 parts
      2.Eight hours is for resting such as sleeping,taking a rest
      3.Eight hours is for ministering five aggregates
      4.Eight hour is for working outdoors and indoors
      5.So they do not have enough time to practise in stop and stillness especially for meditation
     
   🔸Dhamma for  Practice(Practical Knowledge) 
      1.Request the precepts
      2.Obeisance to The Triple Gem
      3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
      4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
      5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

  🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge) 
      1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze your eyes
      2.Do not crave after seeing something
      3.Do not worry about your breath
      4.Maintain your mind at the centre if your body
      5.Bring all objects arising in the mind to the centre of the body

 🔴Conclusion
    1.Relaxed mind is at the centre
     2.Do you love yourself? 
     3.Our real/actual of purpose/objective for being reborn as human being
     4.The triple round of rebirth is dangerous and harmful
     5.Sleep and wake up in the sea of merit

 🔴World Time
   1.Thailand 7.00 p.m. (Local Time) 
   2.China 8.00 p.m. 
   3.Japan 9.00 p.m. 
   4.Korea 9.00 p.m. 
   5.Australia 10.00 p.m. 
   6.America(Los Angeles) 5.00 a.m. 
   7.America(New York) 8.00 a.m. 
   8.South Africa 2.00 p.m. 
   9.Brazil 9.00 a.m. 
   10.England 1.00 p.m.

คืนนี้ วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ
🔴ถ่ายทอดสดทาง "เฟสบุค"

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
🔴แรม 1 ค่ำเดือน 5 ปีเถาะ
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Wednesday,March 22,2023
🔵Dhamma online is in English Version
🔵Live broadcast is from "Facebook"

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Dhamnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Wednesday,March 22,2022
🔵1st of Waning Moon,5th Lunar Month; Year of the Rabbit
🔵At 7.00 p.m. onwards

🔵The title is:-
🔸24 Hours
🔹24 ช้่วโมง
1.24 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน แบ่งเป็น 3 ช่วง
2.เวลา 8 ชั่วโมงสำหรับการพักผ่อน
3.อีก 8 ชั่วโมงบริหารขันธ์(ร่างกาย) เช่น อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น
4.และอีก 8 ชั่วโมงที่เหลือ ก็ทำงาน บางทีก็ทำงานล่วงเวลาไป กินเวลา 2 ส่วนไปอีก
5.ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีเวลาแบ่งในการทำหยุด ทำนิ่ง (เจริญสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกาย)

🔴Introduction
1.Revision "Human being"
2.Centre of the body,
preliminary signs, and the mantra
3.Resolution to great meditation masters
4.Time in this world is precious,limited, and valued
5.Life after death and recollection of death

🔴Contents
🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)
1.We divide 24 Hours to day into 3 parts
2.Eight hours is for resting such as sleeping,taking a rest
3.Eight hours is for ministering five aggregates
4.Eight hour is for working outdoors and indoors
5.So they do not have enough time to practise in stop and stillness especially for meditation

🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge)
1.Request the precepts
2.Obeisance to The Triple Gem
3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge)
1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze your eyes
2.Do not crave after seeing something
3.Do not worry about your breath
4.Maintain your mind at the centre if your body
5.Bring all objects arising in the mind to the centre of the body

🔴Conclusion
1.Relaxed mind is at the centre
2.Do you love yourself?
3.Our real/actual of purpose/objective for being reborn as human being
4.The triple round of rebirth is dangerous and harmful
5.Sleep and wake up in the sea of merit

🔴World Time
1.Thailand 7.00 p.m. (Local Time)
2.China 8.00 p.m.
3.Japan 9.00 p.m.
4.Korea 9.00 p.m.
5.Australia 10.00 p.m.
6.America(Los Angeles) 5.00 a.m.
7.America(New York) 8.00 a.m.
8.South Africa 2.00 p.m.
9.Brazil 9.00 a.m.
10.England 1.00 p.m.

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3LmppVGRTMlhmd2pz

ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

วัดหลวงพ่อสดฯ views มีนาคม 23, 2023 08:14

คืนนี้ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

🔴ถ่ายทอดสดทาง "เฟสบุค"

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴แรม 14 ค่ำเดือน 4 ปีเถาะ
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Monday,March 20,2023
🔵Dhamma online is in English Version

🔵Live broadcast is from "Facebook"

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Damnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Monday,March 20,2023
🔵14th Day of Waning Moon,4th Lunar Month; Year of the Rabbit
🔵At 7.00 p.m.onwards

🔵The title is:-
🔸Real Refuge
🔹ที่พึ่งที่แท้จริง
    1.ที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ภายในตัวเรา คือ พระรัตนตรัย(พระธรรมกาย)
    2.มนุษย์เมื่อมีความทุกข์ก็จะแสวงหาที่พึ่ง
    3.บางคนก็แสวงหาต้นไม้ จอมปลวก สัตว์ เป็นต้น เป็นที่พึ่ง
    4.เมื่อไม่เห็นข้างใน ก็ดูข้างนอกไปก่อน
    5.สติ และ สบาย
   
 🔴Introduction
    1.Revision " Unclear"
    2.Centre of the body, preliminary signs, and the mantra
    3.Resolution to great meditation masters
    4.Time in this world is precious,limited, and valued
    5.Life after death and recollection of death

 🔴Contents
   🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)     
      1.Our real Refuge is The Triple Gem(Dhammakaya)
      2.When human beings are in suffering,they will seek for refuge     
      3.Someone thinks that trees,mountains,anthill,etc.are real refuge
      4.When you have not seen yet,you should see the external/outer refuge before                        
      5.Mindfulness and comfort
  
   🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge) 
      1.Request the precepts
      2.Obeisance to The Triple Gem
      3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
      4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
      5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

  🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge) 
      1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze eyes and purse eyelids
      2.Do not crave after seeing something
      3.Do not worry about your breath
      4.Maintain your mind at the centre of your body
      5.Bring all objects arising in the mind to the centre ofthe body

 🔴Conclusion
   1.The first stop is a little difficult
   2.Mindfulness and comfort
   3.Our real/actual of purpose/objective 
   4.Mindfulness and awareness
   5.Sleep and wake up at the sea of merit  

 🔴World Time
   1.Thailand 7.00 p.m. 
   2.China 8.00 p.m. 
   3.Japan 9.00 p.m.
   4.Korea 9.00 p.m 
   5.Australia 10.00 p.m. 
   6.America(Los Angeles) 6.00 a.m.
   7.America(New York) 9.00 a.m.
   8.South Africa 2.00 p.m.
   9.Brazil 9.00 a.m. 
   10.London 1.00 p.m.

คืนนี้ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

🔴ถ่ายทอดสดทาง "เฟสบุค"

🔴วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 109 หมู่ 7 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
🔴วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566
🔴แรม 14 ค่ำเดือน 4 ปีเถาะ
🔴เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

🔵Monday,March 20,2023
🔵Dhamma online is in English Version

🔵Live broadcast is from "Facebook"

🔵Wat Luangphorsodhdhammakayaram 109 M. 7 Phaengphuai Village, Damnoen Saduak District, Racha Buri Province, Thailand 70130
🔵Monday,March 20,2023
🔵14th Day of Waning Moon,4th Lunar Month; Year of the Rabbit
🔵At 7.00 p.m.onwards

🔵The title is:-
🔸Real Refuge
🔹ที่พึ่งที่แท้จริง
1.ที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ภายในตัวเรา คือ พระรัตนตรัย(พระธรรมกาย)
2.มนุษย์เมื่อมีความทุกข์ก็จะแสวงหาที่พึ่ง
3.บางคนก็แสวงหาต้นไม้ จอมปลวก สัตว์ เป็นต้น เป็นที่พึ่ง
4.เมื่อไม่เห็นข้างใน ก็ดูข้างนอกไปก่อน
5.สติ และ สบาย

🔴Introduction
1.Revision " Unclear"
2.Centre of the body, preliminary signs, and the mantra
3.Resolution to great meditation masters
4.Time in this world is precious,limited, and valued
5.Life after death and recollection of death

🔴Contents
🔸Dhamma for Study(Theoretical Knowledge)
1.Our real Refuge is The Triple Gem(Dhammakaya)
2.When human beings are in suffering,they will seek for refuge
3.Someone thinks that trees,mountains,anthill,etc.are real refuge
4.When you have not seen yet,you should see the external/outer refuge before
5.Mindfulness and comfort

🔸Dhamma for Practice(Practical Knowledge)
1.Request the precepts
2.Obeisance to The Triple Gem
3.Radiation/spreading loving-kindness to oneself and others
4.Dedication/transference meritorious deed from meditation to your deceased or departed relatives and others
5.Aspiration/resolution to your present,future and next life

🔸Dhamma for Attainment(Attainable Knowledge)
1.Avoid force: do not tense your arms, abdomen and body:do not squeeze eyes and purse eyelids
2.Do not crave after seeing something
3.Do not worry about your breath
4.Maintain your mind at the centre of your body
5.Bring all objects arising in the mind to the centre ofthe body

🔴Conclusion
1.The first stop is a little difficult
2.Mindfulness and comfort
3.Our real/actual of purpose/objective
4.Mindfulness and awareness
5.Sleep and wake up at the sea of merit

🔴World Time
1.Thailand 7.00 p.m.
2.China 8.00 p.m.
3.Japan 9.00 p.m.
4.Korea 9.00 p.m
5.Australia 10.00 p.m.
6.America(Los Angeles) 6.00 a.m.
7.America(New York) 9.00 a.m.
8.South Africa 2.00 p.m.
9.Brazil 9.00 a.m.
10.London 1.00 p.m.

YouTube Video VVVjOHQ5bHVLYkJ2aFhxWEZZMWJUaEZ3Lk5XeENlLXAteTQ0

ธรรมะออนไลน์ ภาคภาษาอังกฤษ

วัดหลวงพ่อสดฯ views มีนาคม 21, 2023 08:22

ชม วีดีโอหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสด อีกหนึ่งช่องทางยูทูป ช่อง มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดฯ

ชม วีดีโอหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสด อีกหนึ่งช่องทางยูทูป ช่อง มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดฯ

https://www.youtube.com/user/mongkoldhamma

Total Page Visits: 429 - Today Page Visits: 2