สมัครสมาชิกชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดฯ

สมัครสมาชิก ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อทำนุบำรุงวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนคู่กับประเทศไทยตลอดไป
2.เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการกุศลและจิตสาธารณะต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

ฟแแ

Total Page Visits: 347 - Today Page Visits: 1