กฐินวัดหลวงพ่อสดฯ ปี 2566

💛มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย💛

✅ขอเชิญทำบุญ #กฐินสามัคคี

เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ให้การศึกษาอบรม พระปริยัติสัทธรรมและปฏิบัติสัทธรรม

✅ทอดถวาย ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

🔸#ประธานใหญ่กองกฐิน

คุณภวัต – ธนิฏฐา – ธนภร กาญจนภาสอังกูร

🔸#ประธานใหญ่ร่วม

คุณแม่จันทร์ฉาย – คุณกฤษณะ-มาลี-บุญชู-ขจร บริรักษ์พาณิชย์

/คุณชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรง และครอบครัว

คุณสวัสดิ์-ทุเรียน-ปัญญา ไขว้พันธุ์-คุณปานทิพย์ ถนอมศักดิ์ศรี

/คุณนิธิ-สวรรยา รัตนราช และครอบครัว

🔸#ประธานอุปถัมภ์

ร.อ.นริศกฤช – นนทพร บัวสรวง

คุณแม่วีรวรรณ โรจนวานิช และครอบครัว

🔸#รองประธานอุปถัมภ์

คุณกฤษณุ – ศิริพร บริรักษ์พาณิชย์

🔸#ประธานจัดงาน

คุณปิยะบุตร – คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์

🔸#คณะกรรมการที่ปรึกษา

อ.อรุณ – วาสนา งามดี/คุณหญิงสุมน สุชีวะ

คุณสหาย – จินตนา ทรัพย์สุนทรกุล

คณะกรรมการจัดงานทอดกฐินมหากุศล

คณะกรรมการมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

คณะกรรมการชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

✅#ทำบุญธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 422-0-41737-4

ชื่อบัญชี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพื่อทอดกฐินสามัคคี

เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งสลิปมาทางไลน์พระเจ้าหน้าที่

สามารถออกใบอนุโมทนาบุญได้ (จัดส่งฟรี)

Line ID: @info.wat06 (หรือคลิก)

https://line.me/ti/p/~@info.wat06

☎️090-595-5164

✅เจ้าภาพกองกฐิน กองละ ๑๒,๐๐๐ บาท

ได้รับ #ผ้าไตรจีวร ถวายพระ ๑ ไตรและ #พระของขวัญ

(รูปเหมือนหลวงพ่อสดสอนสมาธิ ขนาด ๕ นิ้ว) ๑ องค์

✅เจ้าภาพออกร้านโรงทาน งานกฐิน

ติดต่อ พระสมุห์อัครวัฒน์ ทีปงฺกโร

โทร. 088-959-6891

หลังจากที่ออกพรรษาแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกฐิน

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

จึงถือว่าเป็นบุญเฉพาะกาล ( ๑ ปีมีได้แค่ ๑ ครั้ง )

✅อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีมากมาย ดังนี้

๑. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

๒.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

๓.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

๔.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

๕.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป

๖.ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

#กำหนดการ

พิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

***************

๐๘.๓๐ น. ตั้งกองกฐินสามัคคี/นำส่งเงิน พร้อมรับผ้าไตร พระของขวัญ

๐๙.๓๐ น. สาธุชนพร้อมกัน ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จ ฯ

๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธีนำสาธุชน บูชาพระรัตนตรัย เจริญภาวนา

๑๐.๓๐ น. สัมโมทนียกถา โดย พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล(เจ้าอาวาสฯ)

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

๑๒.๐๐ น. สาธุชนนั่งในที่นั่งเดิม ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน รับผ้าไตรจากเจ้าหน้าที่

๑๒.๓๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

๑๓.๔๕ น. สาธุชนทุกท่านรับพรจากพระภิกษุสงฆ์ กราบลาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๕.๐๙ น. – พิธีเททองหล่อ พระพุทธธรรมกายชัยมงคล เนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้าตัก ๒๑ นิ้ว

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รายชื่อกฐิน2566 หรือคลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTNhGwk8m6by8l_wCk2rdoIDymqYeSu-ePoLpi4xPNyLBqAzdMALo51M-wFXyWA166_7ilMPaRwiu0G/pubhtml?gid=1310388529&single=true

Total Page Visits: 209 - Today Page Visits: 3