ขอเชิญทำบุญบรรจุพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล(ชั้น๓)

ขอเชิญทำบุญบรรจุพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล

รุ่น ลาภผลพูนทวี (สูง ๒.๕. เซนติเมตร)

ใต้ฐานพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล

พระประธาน ชั้น ๓ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ขอเชิญทำบุญบรรจุพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล

รุ่น ลาภผลพูนทวี (สูง ๒.๕ เซนติเมตร)

      ใต้ฐานพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล         พระประธาน ชั้น ๓ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ติดต่อทำบุญผ่านไลน์ไอดี
@info.wat06

ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ไอดี : @info.wat06

โอนเงินบรรจุพระพุทธจักรพรรดิ์ชัยมงคล  ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี 422-0-41557-6
ชื่อบัญชี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(บรรจุพระพุทธจักรพรรดิ์ชัยมงคล)

โอนเงินบรรจุพระพุทธจักรพรรดิ์ชัยมงคล

ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 422-0-41557-6
ชื่อบัญชี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(บรรจุพระพุทธจักรรดิ์ชัยมงคล)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พระกฤชคำภู นิพทฺธสกฺโก
โทร. 083-481-8456

พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม
โทร. 095-592-1659

นายพชร รอดรัศมี
โทร. 088-692-4559

นายอธิวิวัฒน์ มลฑลจุลเกศ
โทร. 061-326-9878