ข้อมูลรายละเอียด

โครงการก่อสร้างศาลาบรรจุอัฐิ “ศาลาปิวาวัฒนพานิช”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย และประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับบรรจุอัฐิของ บรรพบุรุษ/บุพการี/ญาติพี่น้อง/บุคคลอันเป็นที่รัก ที่ล่วงลับไปแล้ว และใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุ ประทานเนื่องในวาระ/โอกาสต่างๆ ได้ตามความประสงค์
  2. เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้มีส่วนร่วมทำบุญ โดยการสั่งจองช่องบรรจุอัฐิดังกล่าว ซึ่งเป็นการ ช่วยระดมทุนสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้โดยเร็วยิ่งขึ้น
  3. พื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่นำอัฐิของบรรพบุรุษมาบรรจุไว้ที่ศาลาแห่งนี้ ได้บังเกิด ความปลื้มปีติ มีความศรัทธา และเชื่อมั่นว่า บรรพบุรุษ/บุพการี/ญาติพี่น้อง/บุคคลอันเป็นที่รัก ที่ล่วงลับไปแล้ว นั้น ได้มีโอกาสมาอยู่ในบริเวณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ มีความสงบสุข และร่มเย็น ทั้งยังได้รับอานิสงส์ผลบุญจาก การที่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่มาสักการะกราบไหว้บูชาสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญ และแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เป็นเนืองนิตย์อีกด้วย
ขอเชิญร่วมบุญ
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธรูปปางประทานพร ณ.อุโบสถวัดหลังเขา ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
คลิกที่นี่
Add Your Tooltip Text Here
Total Page Visits: 3 - Today Page Visits: 0