เสียงธรรม

cd_wlps 1

01 ต้องปฏิบัติให้รู้จริง
02 ธรรมปฏิบัติรู้เห็นจริงอย่างไร
03 เรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร
04 ธรรมเนียมการปฏิบัติที่ดี
05 ธรรมปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน
06 เพียงรักษาศีล ๕ ชีวิตก็เจริญแล้ว
07 การดำเนินชีวิตที่ดี
08 ความเข้าใจในการตรัสรู้

เสียงธรรมวัดหลวงพ่อสดมีหลายชุด สามารถเลือกฟังได้โดยเลือกตัวเลขชุด จาก Page ด้านล่างครับ.