เหรียญพระนั่งเมืองแก้ว หลังท้าวเวสสุวัณ
(มีขนาดบูชา ๔ ซม.และ ๒.๗ ซม.)

เหรียญพระนั่งเมืองแก้ว
หลังท้าวเวสสุวัณ

๑.เนื้อทองคำบริสุทธิ์
ลงยา ราชาวดีสีแดง

ขนาด ซม.น้ำหนักประมาณ ๑๙-๒๐ กรัม

(สร้างตามจอง)มอบให้ผู้ทำบุญ ๙๙,๙๙๙ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.น้ำหนักประมาณ ๗-๘ กรัม

(สร้างตามจอง)มอบให้ผู้ทำบุญ ๓๓,๙๙๙ บาท

๒.เนื้อทองคำบริสุทธิ์

รออับเดตภาพ

ขนาด ซม.น้ำหนักประมาณ ๑๙-๒๐ กรัม

(สร้างตามจอง)มอบให้ผู้ทำบุญ ๙๙,๕๐๐ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.น้ำหนักประมาณ ๗-๘ กรัม

(สร้างตามจอง)มอบให้ผู้ทำบุญ ๓๒,๙๙๙ บาท

๓.เนื้อเงินบริสุทธิ์
ลงยา ราชาวดีเขียว หน้ากากทองคำ

ขนาด ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ

๑๙,๙๙๙ บาท

จัดสร้าง จำนวน ๙ เหรียญ

 

๔.เนื้อเงินบริสุทธิ์
หน้ากากทองคำ

ขนาด ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ

๑๙,๐๐๐ บาท

จัดสร้าง จำนวน ๙ เหรียญ

 

๕.เนื้อเงินบริสุทธิ์
ลงยา ราชาวดีสีแดง

ขนาด ๔ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๔,๙๐๐ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๓,๙๐๐ บาท

(สร้างตามจอง)

๖.เนื้อเงินบริสุทธิ์
ลงยา ราชาวดีสีเขียว

ขนาด ๔ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๔,๙๐๐ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๓,๙๐๐ บาท

(สร้างตามจอง)

๗.เนื้อเงินบริสุทธิ์
ลงยา ราชาวดีสีน้ำเงิน

ขนาด ๔ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๔,๙๐๐ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๓,๙๐๐ บาท

(สร้างตามจอง)

๘.เนื้อเงินบริสุทธิ์

ขนาด ๔ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๓,๙๙๙ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๒,๙๐๐ บาท

(สร้างตามจอง)

๙.เนื้อนวะ

ขนาด ๔ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๑,๙๐๐ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๑,๕๙๙ บาท

ชนวนพระกริ่งสัมมาอะระหัง ชนวนพระกริ่งชัยมงคล

(สร้างตามจอง)

๑๐.เนื้อทองฝาบาตร

ขนาด ๔ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๑๙๙ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๙๙ บาท

๑๑.เนื้อทองแดงขัดเงา

ขนาด ๔ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๑๙๙ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๙๙ บาท

๑๒.เนื้อชนวน โบราณ

ขนาด ๔ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๑๙๙ บาท

ขนาด ๒.๗ ซม.มอบให้ผู้ทำบุญ ๙๙ บาท

พระพิมพ์พระนั่งเมืองแก้ว หลังท้าวเวสสุวัณ เนื้อผงพุทธคุณ
(มีขนาดบูชา ๔ ซม. ขนาดเดียว)

๑.พระผงพุทธคุณ ไม่ปิดทอง

มอบให้ผู้ทำบุญ ๑๐๐ บาท

๒.พระผงพุทธคุณ ปิดทอง ๒๔ K
เฉพาะองค์พระและท้าวเวสสุวัณ

มอบให้ผู้ทำบุญ ๑๙๙ บาท

๓.พระผงพุทธคุณ ปิดทอง ๒๔ K
ด้านหน้า-ด้านหลัง

มอบให้ผู้ทำบุญ ๒๙๙ บาท

๔.พระผงพุทธคุณ ปิดทอง ๒๔ K
ด้านหน้า-ด้านหลัง
และเลี่ยมกรอบทองไมครอน

มอบให้ผู้ทำบุญ ๕๐๐ บาท