ชั้น 3

ชั้น ๓ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล แก้ว 7 ประการ
รวมทั้งรูปเปรียบตัวอย่างการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยมีพระมหาเจดีย์เป็นแกนกลาง

ชั้น ๓ เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล แก้ว 7 ประการ
รวมทั้งรูปเปรียบตัวอย่างการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยมีพระมหาเจดีย์เป็นแกนกลาง