พิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระพุทธตัณหังกร

ประกาศเลื่อนกิจกรรมเททองหล่อชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
และร่วมพิธีเททองหล่อ #องค์สมเด็จพระพุทธตัณหังกร
หน้าตัก ๓๙ นิ้ว (#องค์ปฐมบรมศาสดา ๑ ใน ๒๘ พระองค์)
เพื่อนำประดิษฐานบนยอดมณฑปพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
✅#พิธีเททอง เวลา ๑๖.๐๐ น.
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตรงกับแรม ๒ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
✅#ประธานใหญ่ พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล
ผู้ปวารณา ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ร่วมเป็นประธาน
ในพิธีเททองและรับพระของขวัญเป็นที่ระลึก
ผู้ปวารณา ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ร่วมเป็นประธาน
ในพิธีเททองและรับพระของขวัญเป็นที่ระลึก
1.พานมงคล (รับในพิธี) ทำบุญ ๒๐๐ บาท
๒.แท่งทองเหลืองใหญ่ ทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
๓.แท่งทองเหลืองเล็ก ทำบุญ ๕๐๐ บาท
๔.แผ่นทองเหลือง ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก
ชื่อบัญชี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เลขบัญชี 422–0–31266–6
เมื่อโอนเงินแล้วส่งสลิปการโอน
ไปที่ไลน์ไอดี info.wat06
แจ้งความประสงค์ติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร
(เฉพาะแท่งทองเหลือง ปิดให้ทำบุญก่อน ๑๒.๐๐น.)
 
090-595-5162,090-595-5164
หน้าตัก ๓๙ นิ้ว (#องค์ปฐมบรมศาสดา ๑ ใน ๒๘ พระองค์)
เพื่อนำประดิษฐานบนยอดมณฑปพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ชั้นที่ ๔ 
ในชั้นนี้นอกจากจะประดิษฐาน #พระประจำตัว #พระบรมสารีริกธาตุ แล้วจะยังประดิษฐาน #พระพุทธเจ้า๒๘พระองค์ แต่ละพระองค์ก็มีความเป็นมาแตกต่างกันไป ครั้งนี้เป็นการสร้าง #สมเด็จพระพุทธตัณหงกร จึงขอนำรายละเอียดโดยย่อ นำมาให้อ่านกัน
พระตัณหังกรพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในสารมณฑกัป ของเมื่อ 4 อสงไขยกับแสนกัปที่แล้ว
ข้อมูลส่วนพระพุทธองค์
#ฉายา ผู้กล้าหาญ
#บำเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป
#วรรณะ กษัตริย์
#พระพุทธบิดา พระพุทธมารดาพระเจ้าอานันทะ และนางสุนันทา #พระนคร ปุปผวดี
#ยานพาหนะที่ใช้ออกบวช ทรงประทับบนหลังช้าง
#ต้นไม้ตรัสรู้ ต้นไม้พญาสัตตบรรณ
#อายุขัย ๑ กัป มากกว่าองค์ปัจจุบัน ๙๙,๙๒๐ ปี
#พระวรกาย ๑๘ ศอก
#พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่าสัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฎิวนฺทนํ
ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ
ผู้ไหว้เขา ย่อมได้รับการไหว้ตอบ
(ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๑๕๔)
ประธานใหญ่ทำบุญ ๑ ล้านบาท ติดต่อเป็นประธานในการสร้างพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ประดิษฐานไว้บนพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
ติดต่อสอบถามทางประชาสัมพันธ์ 090-595-5162,090-595-5164