ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๔
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย ขอเชิญชวนญาติโยม สาธุชนทั้งหลาย
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ถวายผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสามเณร ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส
และเพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่าย ทั้งได้ร่วม “อนุโมทนาบุญใหญ่กุศลใหญ่” ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ
๐๘.๓๐ น. ตั้งกองกฐินสามัคคี/นำส่งเงิน พร้อมรับผ้าไตร พระของขวัญ
๐๙.๓๐ น. สาธุชนพร้อมกัน ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จ ฯ
๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธีนำสาธุชน บูชาพระรัตนตรัย ทำวัตร เจริญภาวนา
๑๐.๓๐ น. สัมโมทนียกถา โดย พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล(เจ้าอาวาสฯ)
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
๑๒.๐๐ น. สาธุชนนั่งในที่นั่งเดิม ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน รับผ้าไตรจากเจ้าหน้าที่
๑๒.๓๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
๑๓.๔๕ น.สาธุชนทุกท่านรับพรจากพระภิกษุสงฆ์ กราบลาพระรัตนตรัย

เสร็จพิธีประกอบบุญมหากุศล อันถึงพร้อมด้วย ทาน ศีล และ ภาวนา

ผู้นำบุญกองกฐินสามัคคี
ผู้เป็น ประธานร่วมกองกฐินสามัคคี หรือ รองประธาน หรือ ผู้นำกองบุญกฐินสามัคคี
ที่บริจาคด้วยตนเอง หรือ พร้อมหมู่คณะของตนเอง ตั้งแต่ ๑๒,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
มูลนิธิ ฯ จะจัด “ผ้าไตรจีวร” ไว้สำหรับถวายพระ ๑ ชุด
*** ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตั้งแต่ ๑๐๐ บาท ขึ้นไป
จะได้รับ “พระของขวัญ” ไว้เป็นที่ระลึก
และเพื่อสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่ง...ทุกท่าน

บัญชีโอนเงินทำบุญกฐินตามกำลังศรัทธา

ธนาคารกรุงเทพ 
422–0–31266–6

เมื่อโอนเงินแล้ว
ส่งหลักฐานทางไลน์วัด

โทรสอบถาม 090-595-5162   หรือ   090-595-5164

ลำดับ

รายชื่อเจ้าภาพออกร้านโรงทาน

รายการอาหาร

1

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

มาม่าต้มยำคัพ

2

คุณนิพนธ์ - อรวรรณ พิชัยอุตกฤษฎ์

กระเพาะปลา (เช้า) 300 ชาม

3

คุณนภาพร - คุณเอกจิตรา พิชัยอุตกฤษฎ์ และครอบครัว

ข้าวไข่เจียว-น้ำพริกกระปิ-ลูกชิ้นปลาระเบิดทอด

4

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ โดย ผ.จ.ก คุณ นนทวิชญ์ เชื้อตาลี

ข้ามันไก่ต้ม 300 จาน

5

คุณปรีชา ใจสมบูญ

หอยทอดสุพรรณ 600 จาน - ข้าวเหนียว ไก่ทอด

6

คุณสิทธวีร์ อาริยะดลกวงศ์ และครอบครัว

ส้มตำไทย

7

บรรจง - บรรจบ สุวรรณ

เครื่องดืม โอเลี้ยง - ชาดำเย็น - ชาเขียว - กาแฟเย็น

8

คุณพรรณี พิภพอนันต์ชัย บริษัท ไทยคูณ ค้าเหล็ก

-กะเพาะปลา 300 ชาม - ข้าวหมูแดง 300 ชาม

-ข้าวหน้าเป็ด 300 ชาม จากร้านสุริยา... ศรีเมือง ราชบุรี

9

คุณสมศรี พงษ์ประสิทธิ์ ผู้ตรวจการแงค์กรุงเทพฯ ดำเนินสะดวง

ลูกชิ้นปิ้ง-ย่าง ข้าวเหนียวนึ่งธัญญะพืช

10

คุณรุจน์รพี เรืองศรี คุณชานนท์ ศรีนวล และญาติมิตร สายธรรมพระประแดง

สลัดผัก-ของทอด

11

คุณธิติวัฒน์ - วรกร - สุนิตย์ - ประภากร - ธนสาร

แมคโดนัล หมู-เนื้อ-พร้อมพายข้าวโพด-สับปะรด 200 ชุด

12

คุณจินตนา กีรติบัญชร คุณกิติยา เจตศักดิ์ รุ่งโรจน์

น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ เช้า

13

คุณปัทมธนาภา เกตุชฎานภากานต์ ร้านอาหารนอร์ธ-อีสต์

อาหารเพื่อสุขภาพ

14

คุณพิทยาภรณ์ เหมสุข-อมรเชธษฐ มนตรีมโนรมย์และครอบครัว ร้านคุณเบญ

ทับทิมกรอบบีทรูท 400 ถ้วย

15

คุณศสิประภา กระจ่าง และครอบครัว

เจ้าภาพ ชาเย็น-ชามะนาว

16

นางวรภร แสงพลอย และครอบครัว

ข้าวผัดกระเพรา ไข่ต้ม 300 ชุด

17

คุณปัญญาศรชัย และคณะ

น้ำตาลสด-ข้าวเหนียวหมูทอด

18

คุณณัฐกิจ สว่างรัถยา และครอบครัว

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 200 ชาม

19

คุณแม่จินตนา คุณมณฑา และคณะศิษย์วัดหลวงพ่อสด

กล้วยทอด-มันทอด-กล้วยข้าวเม่าทอด

20

สวนฝรั่งคุณแม่อัมพร และครอบครัว (สะพานดำ)

ฝรั่งกิมจู 200 กิโลกรัม

21

คุณณัฐกิจ   สว่างรัถยา และครอบครัว

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 200ชาม

22

คุณอ้อยทิพย์  วิมลโนช และครอบครัว

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น 500 ชาม

23

คุณพ่อผิว คุณแม่จันทร์ฉาย - คุณบุญชู คุณขจร บริรักษ์พาณิชย์

เย็นตาโฟ 300 ชาม

24

คณะศิษย์พระราชพรหมเถร และคณะศิษย์พระเทพญาณมงคล

หอยทอด 200 ชาม

25

บริษัทน้ำอ้อย ไร่ไม่จน

น้ำอ้อย 700 ขวด

26

คุณสัมฤทธิ์ และครอบครัว

กระเพาะปลา 500 ชาม

27

คุณแม่ศรีอรุณ และผู้ใหญ่ ณัฐสิทธิ์ บุญเนียม หมู่ 7

ขนมจีน ทอดมัน ผลไม้รวม

28

ครอบครัวไพศาล-พรรณี สุสิริเกษมสุข

ผัดไทย 100 กล่อง

29

คุณปภาอัน สกุลหลิ่ม บริษัทน้ำตาลสด เมืองพร้าว

ขนมครก 400 กล่อง

30

บริษัท ปุญยฤทธิ์ กรุ๊ป

บัวลอย 300 ชาม

31

วงศกร ถิรมงคลจิต และครอบครับ

น้ำลำไย 300 ขวด

32

โรงงานมะพร้าวน้ำหอม เฮียติ้ง ครอบครัว โชคสุภาพ

มะพร้าวน้ำหอม 300 ลูก เฉาก๊วยนมสด 200 แก้ว น้ำสมเกร็ดหิมะ 250 แก้ว

33

รัตนกร (มิลค์) ณชภาภร จงจิรภาคย์

ขนมเค็กใข่ญี่ปุ่น

34

คุณจุฑาทิพย์ พลอากาศเอกประสิทธิ์ พงษ์พุ่มตาล

ไอศรีม 5 ถัง

35

คุณแม่จินตนา แว่วสอน และคณะอุบาสิกา

ข้าวเหนียวหมูย่าง 1000 ไม้

ลำดับที่

รายชื่อเจ้าภาพกองกฐิน 2563 (กองละ 12,000 บาท รับผ้าไตรถวายพระ 1 ชุด)

1

คุณชลกานต์ รัศมี และครอบครัว

2

ร้านสมัครมอเตอร์แอร์ นายสมัคร พิทักษ์รังสรรค์ และ ครอบครัว

3

คุณสุชาติ-อทิตา-สุธี-ปนิดา-จริดา-สุนิสา-ศุภผล-ทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และญาติมิตร

4

คุณบุญชนะ สายสุนีย์

5

คุณสุวิทย์-มยุรี ดีมาก

6

รศ.ฟิลลิป ราวด์ และครอบครัว

7

คุณ วันชัย-พรสวรรค์ สาธิตะกร

8

คุณลักษมี เติมฤทธิ 

9

คุณยอด-บังอร ฤทธิ์ทอง และครอบครัว

10

พ.ต.ต.วิษณุ ทองบุญ

11

คุณประดิษฐ์ ปัญญา

12

ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน์

13

คุณบุญยง ปานหลิม-คุณนลพรรณ วิเศษสิงห์

14

คุณสมชาย-มยุรี บุญเชื้อ และครอบครัว

15

คุณแม่ละเอียด-คุณภวัต-คุณพรเพ็ญ-คุณปูริดา จั่นแก้ว และครอบครัว

16

คุณเยาวพา สุขคตะ

17

คุณยุพิน สุขคตะ

18

คุณสุวภา สุขคตะ

19

คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์

20

คุณธนัชพร ยุงหนู

21

คุณวีระ รัตนะปุตโต พร้อมครอบครัว

22

คุณจันทร์เพ็ญ เช็ง และครอบครัว

23

คุณสุพร พจน์คมพร

24

คุณประเสริฐ-พล.อ.อ.ประสิทธิ พุ่มตาลพงษ์

25

คุณสุเมธ วงศ์พิภพมงคล-คุณโนรี คุ้มวงษ์

26

คุณวนิดา บุพอังกูร และลูกหลาน

27

คุณจิราภรณ์ ปันตา และบุตร-ธิดา-หลาน

28

คุณพจน์ปรีชา ชลวิจารณ์

29

คุณธิติวัฒน์ เลิศอำนวยลาภ

30

คุณวันชัย-มาลี คล้ายแดง

31

คุณพุทธ-คุณเกื้อกูล-คุณธรรมรักษ์-คุณมงคล ส่องแสงจินดา

32

คุณพัสกร แสงประชาธนารักษ์-นางสาวพรวลัย ใยบัว

33

ดร.มณกาญจน์ ทองใย และครอบครัว

34

คุณโชติพัฒน์-ภิญญคาพัชญ์-ปัญญวัฒน์ ตันติรวีวัตน์

35

คุณศิริพันธ์ ทิมกระจ่าง-คุณสมควร สิริยานนท์

36

คุณปาณิสรา-บรรดิษฐ์-ชาญเมธา-ณภัทร เพ็ชรตาหนู

37

คุณวีระ-นิศาชล เนตยกุล

38

คุณณัชชา ปภัสธีรนาถ

39

คุณภัทรฐิตา เกรียงสินกีรติ

40

คุณธนกร-ภาวิดา ตรีนุจรัสกุล

41

คุณชวนพิศ พัฒนโสภณ-เปรมยุดา ศิริบัณฑิตย์กุล

42

พระราชพรหมเถร โดย อาจารย์อภิญญา ภู่สะอาด

43

คุณอัญชิสา กิมหวัง

44


45

คุณอุดม ตรีชั้น และลูกหลาน

46

พระอิทธิกร ธีรปญฺโญ และครอบครัว

47

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

48

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

49

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

50

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

51

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

52

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

53

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

54

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

55

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

56

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

57


58


59

คุณณชภากร จงจิรภาคย์

60


61


62


63

นายธนัตพงศ์-นางธนัญจิรา วัตนเศรษฐสิริ

64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91

คุณชนาเพ็ญ พันธุ์งาม

92


93


94


95


96


97


98

คุณชุติชัย นิศารัตน์ ชนากร

99

อ.สนธิ์-คุณแม่ตุ้ม ศิริธรรมเชิดชู

100


Facebook
Twitter
Total Page Visits: 1784 - Today Page Visits: 1