บัญชีโอนเงินทำบุญกฐินตามกำลังศรัทธา

ธนาคารกรุงเทพ 

422–0–31266–6

เมื่อโอนเงินแล้ว

ส่งหลักฐานทางไลน์วัด

โทรสอบถาม 090-595-5162   หรือ   090-595-5164

ลำดับ

รายชื่อเจ้าภาพออกร้านโรงทาน

รายการอาหาร

1

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

มาม่าต้มยำคัพ

2

คุณนิพนธ์ - อรวรรณ พิชัยอุตกฤษฎ์

กระเพาะปลา (เช้า) 300 ชาม

3

คุณนภาพร - คุณเอกจิตรา พิชัยอุตกฤษฎ์ และครอบครัว

ข้าวไข่เจียว-น้ำพริกกระปิ-ลูกชิ้นปลาระเบิดทอด

4

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ โดย ผ.จ.ก คุณ นนทวิชญ์ เชื้อตาลี

ข้ามันไก่ต้ม 300 จาน

5

คุณปรีชา ใจสมบูญ

หอยทอดสุพรรณ 600 จาน - ข้าวเหนียว ไก่ทอด

6

คุณสิทธวีร์ อาริยะดลกวงศ์ และครอบครัว

ส้มตำไทย

7

บรรจง - บรรจบ สุวรรณ

เครื่องดืม โอเลี้ยง - ชาดำเย็น - ชาเขียว - กาแฟเย็น

8

คุณพรรณี พิภพอนันต์ชัย บริษัท ไทยคูณ ค้าเหล็ก

-กะเพาะปลา 300 ชาม - ข้าวหมูแดง 300 ชาม

-ข้าวหน้าเป็ด 300 ชาม จากร้านสุริยา... ศรีเมือง ราชบุรี

9

คุณสมศรี พงษ์ประสิทธิ์ ผู้ตรวจการแงค์กรุงเทพฯ ดำเนินสะดวง

ลูกชิ้นปิ้ง-ย่าง ข้าวเหนียวนึ่งธัญญะพืช

10

คุณรุจน์รพี เรืองศรี คุณชานนท์ ศรีนวล และญาติมิตร สายธรรมพระประแดง

สลัดผัก-ของทอด

11

คุณธิติวัฒน์ - วรกร - สุนิตย์ - ประภากร - ธนสาร

แมคโดนัล หมู-เนื้อ-พร้อมพายข้าวโพด-สับปะรด 200 ชุด

12

คุณจินตนา กีรติบัญชร คุณกิติยา เจตศักดิ์ รุ่งโรจน์

น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ เช้า

13

คุณปัทมธนาภา เกตุชฎานภากานต์ ร้านอาหารนอร์ธ-อีสต์

อาหารเพื่อสุขภาพ

14

คุณพิทยาภรณ์ เหมสุข-อมรเชธษฐ มนตรีมโนรมย์และครอบครัว ร้านคุณเบญ

ทับทิมกรอบบีทรูท 400 ถ้วย

15

คุณศสิประภา กระจ่าง และครอบครัว

เจ้าภาพ ชาเย็น-ชามะนาว

16

นางวรภร แสงพลอย และครอบครัว

ข้าวผัดกระเพรา ไข่ต้ม 300 ชุด

17

คุณปัญญาศรชัย และคณะ

น้ำตาลสด-ข้าวเหนียวหมูทอด

18

คุณณัฐกิจ สว่างรัถยา และครอบครัว

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 200 ชาม

19

คุณแม่จินตนา คุณมณฑา และคณะศิษย์วัดหลวงพ่อสด

กล้วยทอด-มันทอด-กล้วยข้าวเม่าทอด

20

สวนฝรั่งคุณแม่อัมพร และครอบครัว (สะพานดำ)

ฝรั่งกิมจู 200 กิโลกรัม

21

คุณณัฐกิจ   สว่างรัถยา และครอบครัว

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 200ชาม

22

คุณอ้อยทิพย์  วิมลโนช และครอบครัว

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น 500 ชาม

23

คุณพ่อผิว คุณแม่จันทร์ฉาย - คุณบุญชู คุณขจร บริรักษ์พาณิชย์

เย็นตาโฟ 300 ชาม

24

คณะศิษย์พระราชพรหมเถร และคณะศิษย์พระเทพญาณมงคล

หอยทอด 200 ชาม

25

บริษัทน้ำอ้อย ไร่ไม่จน

น้ำอ้อย 700 ขวด

26

คุณสัมฤทธิ์ และครอบครัว

กระเพาะปลา 500 ชาม

27

คุณแม่ศรีอรุณ และผู้ใหญ่ ณัฐสิทธิ์ บุญเนียม หมู่ 7

ขนมจีน ทอดมัน ผลไม้รวม

28

ครอบครัวไพศาล-พรรณี สุสิริเกษมสุข

ผัดไทย 100 กล่อง

29

คุณปภาอัน สกุลหลิ่ม บริษัทน้ำตาลสด เมืองพร้าว

ขนมครก 400 กล่อง

30

บริษัท ปุญยฤทธิ์ กรุ๊ป

บัวลอย 300 ชาม

31

วงศกร ถิรมงคลจิต และครอบครับ

น้ำลำไย 300 ขวด

32

โรงงานมะพร้าวน้ำหอม เฮียติ้ง ครอบครัว โชคสุภาพ

มะพร้าวน้ำหอม 300 ลูก เฉาก๊วยนมสด 200 แก้ว น้ำสมเกร็ดหิมะ 250 แก้ว

33

รัตนกร (มิลค์) ณชภาภร จงจิรภาคย์

ขนมเค็กใข่ญี่ปุ่น

34

คุณจุฑาทิพย์ พลอากาศเอกประสิทธิ์ พงษ์พุ่มตาล

ไอศรีม 5 ถัง

35

คุณแม่จินตนา แว่วสอน และคณะอุบาสิกา

ข้าวเหนียวหมูย่าง 1000 ไม้

ลำดับที่

รายชื่อเจ้าภาพกองกฐิน 2563 (กองละ 12,000 บาท รับผ้าไตรถวายพระ 1 ชุดและรูปหล่อหลวงป๋ายืนเจริญภาวนา ขนาด 9 นิ้ว 1 องค์)

1

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

2

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

3

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

4

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

5

พระครูสมณธรรมสมาทาน ( สวัสดิ์ โชติปาโล) บูชาธรรมโดยกลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

6

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

7

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

8

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

9

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

10

พระมหาคำพันธ์ุ รณญฺชโย ดร.

11

ครอบครัวคุณพ่อประกิตติ-คุณแม่บุญเรือง เกียรติสุนทร โดยรศ.เยาวกุล เกียรติสุนทร

12

พระราชพรหมเถร(วีระคณุตฺตโม) โดยอภิญญา ภู่สอาด 

13

ครอบครัว ชูเกียรติ จงเจริญสันติกุล และญาติมิตร

14

ครอบครัวปันตา พร้อมญาติมิตร 

15

คุณแสงระวี ทรวงศิริสุนทร 

16

คุณสุทัศน์-สุนีรัตน์-สุชญา นิ่มกุลรัตน ์

17

ครอบครัวเทียมบุญประเสริฐ

18

คุณสง่า สิระเวโรจน ์ 

19

คุณแม่สวาท-คุณชยุต-คุณทองอยู่-คุณภัคจิรา-คุณชุติเดช แสงทอง พร้อมญาติมิตร

20

พระมหาชัยวัฒน์ อชิโต

21

คุณพรรณวสา กุลบุตร

22

คุณยอด-บังอร ฤทธิ์ทอง และ ครอบครัว

23

คุณสุวิทย์-คุณสุวรรณา เลศวิชชุหัตต์ และ ครอบครัว

24

คุณพงศ์ภณัฏ-สุภาณิณ และ ครอบครัวเกียรติสีสกุล

25

คุณกิติเทพ ชลบุษปกุล

26

คุณอธิวิวัฒน์ มลฑลจุลเกศและครอบครัวญาติมิตร

27

คุณวนิดา บุพพอังกูร

28

น.ส.เจิดศรี-น.ส.นาถ-น.ส.พาณี พันธุมนาวิน และ ญาติพี่น้องครอบครัวพันธุมนาวิน

29

คุณวรารัตน์ วิจารณ์ปรีชา

30

น.ส.ไพรินทร์ จันทร์เหม

31

คุณกฤตพล-จุไรรัตน์ จรจวบโชค

32

คุณจุไรรัตน์-กฤตพล จรจวบโชค

33

คุณณรงค์ศักดิ์-เสาวนีย์-ณัฐชนนท์ ธนาวุฒิศักดิ์

34

รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ พร้อมครอบครัว และ ญาติมิตร

35

คุณธนภร-ภาวิดา ตรีนุชจรัสกุล

36

คุณแม่เยาวณี-วรพจน์-วิชุดา สถิตสุขสมบูรณ

37

คุณยุพิน สุขคตะ

38

คุณสุวภา สุขคตะ 

39

นายชวนันท์ ลิ่วสันตินนท ์ และ นางพรประภา อริยชาญศิลป์

40

คุณภัทร์ฐิตา เกรียงสินกีรติ 

41

น.พ.ธนสาร ประทุมรัตน์

42

พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม

43

พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) โดยคุณสมบัติ-บุญเรือน-ศุภกฤต ศรี ทองจ้อย 

44

คุณสุชาติ-วิภารัตน์-รักษิต วานิชผล

45

พระมหาสิริพิชญชัย ปญฺญาวุฑโฒ

46

พ.อ.เสริม-ละเอียด-มณี-สุรศักดิ์-สิทธิพร พลูสวัสดิ์ และครอบครัว

47

คุณแม่พลั้ง แซ่ตั้ง และญาติมิตร

48

คุณรัสรินทร์ วิภาเศรษฐรัตน์

49

คุณภัคกร-คุณปริญยา เมืองนิล พร้อมครอบครัว

50

บริษัทโซลเบสท์ 

51

คุณกีรติ เลขาขำ

52

คุณจันทร ์ สว่าง-คุณวสันต์ เลิศธรรมเทวี และครอบครัว

53

คุณวีรวัฒน์ ตะล่อมสิน

54

นายกิตติวชัร์ พงษ์ประภาชื่น-นางจุฑาภรณ์ สินชัยวนิชกุล พร้อมครอบครัว

55

นายธนัช-อมฤต อินทร์จันทร์

56

คุณเกรียงไกร -วนิกา สันติวิจิตร

57

คุณยุทธนา ภัทราพรพิสิฐ

58

คุณโมกข์ มณีวงษ์ 

59

รศ.ดร.กิตต์-ศ.พรสวรรค์-วัสกา-วาสินี พญ.ศรีกนก-พญ.ยสวดี วิสุทธิวิเศษ

60

คุณพัสกร แสงประชาธนารักษ์ 

61

คุณจินตนา ธนาพรวัฒนะ

62

คุณอำนวย ฉ่ำชื่นวงศ์

63

คุณพีรพล ประเสริฐศรี

64

หจก. โอ พี นายน์

65

นายมนตรี ชัยวิชิต

66

กลุ่มศิษย์พระต้นธาตุ โดยคุณสุรสิทธิ์ วิสุทธิแพทย์

67

คุณอภิชัย-วรัญญา เลิศสิริมั่นคง

68

น.ส. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม และญาติมิตร

69

นายพลจักร์ สถิรรัตน์

70

พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) บูชาธรรมโดยนางสุพิศ เอกเสน

71

ครอบครัวตันติรวีวัฒน์

72

คุณวัฒนา-คุณปทุมวัลย์ อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว

73

บริษัทเชียอินโนเวชั่นเทคโนโลยี และคณะ

74

บริษัท เคซียูเซอร์วิส จำกัด และคณะ

75

คุณชานาญ-คุณผ่องศรี ชัยกล้าหาญ และครอบครัว 

76

คุณกัมปนาท เรืองรายวัน

77

นายโชคชัย กิตติญาณปัญญา และครอบครัว

78

พระเจียหย่ง สุมโน

79

คุณชวนพิศ พัฒนโสภณ

80

คุณประเสริฐ-พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตาลพงษ์

81

คุณสวัสดิ์ ไขว้พันธุ์ 

82

นางทุเรียน ไขว้พันธุ์

83

นายปัญญา ไขว้พันธุ์และครอบครัว

84

น.ส.ปานทิพย์ ถนอมศักดิ์ศรี และครอบครัว

85

คุณอุดมเรืองสุรัตน์ รัตนาบุญเป็ง และพ่อแม่

86

นายณัฏฐ์ธพัชร์ วิจกัขณ์ สังสิทธิ์

87

คุณชานนทร์ ถีระแก้ว

88

กลุ่มบุญญาทิพย์ และญาติธรรม นำบุญโดย พศัญศ์ภณ โยธินธรรมธร

89

นายชุติชัย-นางนิศารัตน์ ชนากร

90

นายกันต์พงษ์ ตันตยานุสรณ์ และครอบครัว

91

คุณภวัต-ธนิฎฐา-ธนภร กาญจนภาสอังกูร

92

คุณจิติพร นุ่นพันธ์ และครอบครัว 

93

ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน์

94

น.ส.สุธีรา อนันตวรสกุล

95

สุนทรี วิจิตรชนะชัย

96

คุณซีโบลท์-คุณสุนีย์ โฟลเคอร์สม่า วงษ์น้อย

97

พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) บูชาธรรมโดย คุณธนพล-สุรพล-ธนิดาวายุภักตร์ และครอบครัว

98

นายศิริ ประเสริฐศร

99

พ.อ.หญิงษมภร วัฒนะภูติ และครอบครัว

100

คุณสุเมธ-สมหมาย-จุฬาลักษณ์ เจียมจิระเศรษฐ์

101

ป้ามด เสริมวงศ์ วัชโรทัย

102

คุณวรวุฒ เจริญสุข

103

คุณวรวุฒ เจริญสุข

104

นายเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์

105

คุณธนกฤต-ปุญญารัศมิ์ เกียรติมาลา และ ครอบครัว

106

คุณธนัตพงศ์-ธิดานุช อิญญ์ชิกา วัฒนเศรษฐสิริ

107

นางคลาด-นายมาส แก้ว รุ่งฟ้า

108

นายพงศกร บริสุทธิ์

109

คุณระพีพรรณ ฉัตรตรัสตรัย

110

นายสุคนธ์-นางวาสนา แก้ว ศรีวิมล

111

พ.ท.กำพล-ทองเย็น และ ครอบครัว

112

ครอบครัวทองกระจ่างเนตร

113

คุณประดิษฐ์ ปัญญา

114

นายกิติ มาดีสุขสถิตย์ และ ครอบครัว

115

คุณพวงทอง พร้อมพงษ์

116

คุณธิติวัฒน์ เลิศอำนวยลาภ

117

ครอบครัวสมหวัง-สุนันท์โฆสิตาภา

118

นายสมพงษ์-นางเพียร สูญกลาง

119

พระครูศรีปัญญาวัตร

120

คณะศิษย์หลวงปู่ฯ

121

พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย

122

คุณฐิตาภรณ์-เดชาธร อัตตเกษม

123

คุณส่วน พนมวัฒนากุล

124

คุณลักษมี เติมฤทธิ์

125

คุณนพโรจนวานิช

126

บริษัทดีไซน์เอเปิ้ลไลฟ์จำกัด

127

คุณชญาณิศา ชิติโชติปัญญา-คุณพิศุทธิ์สรัล ชิติโชติปัญญา

128

คุณสุกานดา โชคมีศีล

129

คุณเยาวภา สุขคตะ

130

คุณสุวิชญ โรจนวานิช

131

คุณอนงค์ นาคะชาติ

132

คุณชลัช-นุชนาถ-พิชา-มญชุ์ แสงประชาธนารักษ์

133

คุณสมบูรณ์-นาวรรณ-ปนิชดา-กฤษโชต รัตนพรสมปอง

134

คุณสุกัญญา อารีรวมเขต

135

คุณธนชัย-คุณอุทุมพร-ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เลิศกิจสุนทร

136

นายปรัญวัฒน์ เมืองพูล-นางสาวพิพัสตร์พร เมืองพูล

137

Mr. Jeff Chew and members 1

138

Mr. Jeff Chew and members 2

139

Mr. Jeff Chew and members 3

140

Mr. Jeff Chew and members 4

141

Mr. Jeff Chew and members 5

142

Mr. Jeff Chew and members 6

143

Mr. Jeff Chew and members 7

144

Mr. Jeff Chew and members 8

145

Mr. Jeff Chew and members 9

146

Mr. Jeff Chew and members 10

147

Mr. Jeff Chew and members 11

148

Mr. Jeff Chew and members 12

149

Mr. Jeff Chew and members 13

150

Mr. Jeff Chew and members 14

151

Mr. Jeff Chew and members 15

152

Mr. Jeff Chew and members 16

153

Mr. Jeff Chew and members 17

154

Mr. Jeff Chew and members 18

155

Mr. Jeff Chew and members 19

156

Mr. Jeff Chew and members 20

157

Mr. Jeff Chew and members 21

158

Mr. Jeff Chew and members 22

159

Mr. Jeff Chew and members 23

160

Mr. Jeff Chew and members 24

161

Mr. Jeff Chew and members 25

162

คุณคมสัน-คุณวารี ทองใย

163

คุณพงศ์เพชร พึ่งธรรม

164

พล.ต.ต. ศิรเมศร์-จรรยพร พันธุ์มณี

165

คุณพินิช อาษา และครอบครัว

166

คุณอรัญ พึ่งธรรม

167

คุณแม่ถวิล ศักดานุกูล

168

นายทศพล จงประเสริฐ

169

คุณพ่อประกิต พฤทธเมธวิสทุ ธิ์ และลกู หลาน

170

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร ) บชู าธรรมโดยกล่มุ บญุ ศกั ดิ์สิทธิ

171

นายบุญยง ปานหลิม

172

พอ.ประสงค์-อ.วิไลรัตน์-พต.จาตุรนต์ ประดิษฐ์ผล

173

นายกรกช จิตติพล 1

174

นายกรกช จิตติพล 2

175

นายกรกช จิตติพล 3

176

นายกรกช จิตติพล 4

177

นายกรกช จิตติพล 5

178

นายกรกช จิตติพล 6

179

นายกรกช จิตติพล 7

180

นายกรกช จิตติพล 8

181

นายกรกช จิตติพล 9

182

นายคมเดช ศรีสุวรรณ

183

คุณจินตนา บุญฟูเฟื่ อง และครอบครัว

184

คุณอนันต์ สวัสดิสวนีย์ และ ครอบครัว

185

คุณพ่อประกฤต พฤทธเมธวิสทุ ธิ์ และ ลกู หลาน

Facebook
Twitter
Total Page Visits: 5315 - Today Page Visits: 1