ปิดยอดกองบุญ

อัญมณีประดับ

พระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล

ปิดยอดกองบุญอัญมณี

ประดับเครื่องทรงจักรพรรดิ

พระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล หน้าตัก ๗๒ นิ้ว

พระประธาน ชั้น ๓ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

สี ประกายวาว และความโปร่งแสงของอัญมณีย่อมเป็นการสรรสร้างของธรรมชาติที่ทรงคุณค่าในตัวของมันเอง อันมีมาแต่เดิม การตบแต่งและนำมาประดับส่งเสริมความงดงามให้ตรึงตาจิตใจผู้พบเห็น นับเป็นปัญญาของมนุษย์

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศล ได้เป็นเจ้าภาพการประดับตกแต่งพลอยอัญมณีสีต่างๆ แก่เครื่องทรงจักรพรรดิ “พระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล” องค์พระพุทธปฏิมาประธานประจำชั้นที่ ๓ ของพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้สวยสง่างดงามตรึงจิตใจและสร้างเสริมศรัทธาแก่ผู้พบเห็นให้ได้มีความสุขสงบ เมื่อได้มากราบนมัสการทุกครั้งไป

            สี ประกายวาว และความโปร่งแสงของอัญมณี ย่อมเป็นการสรรสร้างของธรรมชาติที่ทรงคุณค่าในตัวของมันเอง อันมีมาแต่เดิม การตบแต่งและนำมาประดับส่งเสริมความงดงามให้ตรึงตาจิตใจผู้พบเห็น นับเป็นปัญญาของมนุษย์

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศล ได้เป็นเจ้าภาพการประดับตกแต่งพลอยอัญมณีสีต่างๆ แก่เครื่องทรงจักรพรรดิ “พระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล” องค์พระพุทธปฏิมาประธานประจำชั้นที่ ๓ ของพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้สวยสง่างดงามตรึงจิตใจและสร้างเสริมศรัทธาแก่ผู้พบเห็นให้ได้มีความสุขสงบ เมื่อได้มากราบนมัสการทุกครั้งไป

รายการอัญมณีประดับเครื่องทรงจักรพรรดิมีด้วยกัน ๓ ชุด

☑️หมวดที่ ๑ ประดับพระเศียร
เม็ดขนาดใหญ่จำนวน 100 เม็ด ทำบุญเม็ดละ 900 บาท

☑️หมวดที่ ๒ ประดับรัดเกล้า ทองพระกร และพระวรกาย เม็ดขนาดกลาง จำนวน 300-400 เม็ด ทำบุญเม็ดละ 500 บาท

☑️หมวดที่ ๓ ประดับฐาน และทุกส่วนของพระองค์
เม็ดขนาดเล็ก จำนวน 1,000 เม็ด ทำบุญเม็ดละ 300 บาท

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 422–0–31266–6

ชื่อบัญชี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แจ้งความประสงค์ขอรับอนุโมทนาบัตร

ส่งสลิปการโอนไปทางไลน์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พระกฤชคำภู นิพทฺธสกฺโก
📲083-481-8456

พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม
📲095-592-1659

นายพชร รอดรัศมี
📲088-692-4559

นายอธิวิวัฒน์ มลฑลจุลเกศ
📲061-326-9878

รออัพเดตรายนามเจ้าภาพ

Total Page Visits: 1614 - Today Page Visits: 1