บัญชีทำบุญวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

รวมบัญชีทำบุญ

ทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-25469-4

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดฯ เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ 540–2–18485–8 “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”
  • ธนาคารกสิกรไทย 534-2-02908-8 “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”
  • ธนาคารกรุงไทย 707–0–12333–7 “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”

ทำบุญทั่วไป-บำรุงวัด (ทุกส่วนของวัด)

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ทำบุญการศึกษา

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-39720-4

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(การศึกษา)”

ทำบุญบูรณะอุโบสถ/วิหาร/ศาลาลาย

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-40866-2

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(เพื่อบูรณะอุโบสถ)”

ทำบุญค่าน้ำ-ค่าไฟ

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-39404-5

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(ค่าน้ำ-ค่าไฟ)”

ทำบุญสังฆทาน (สวัสดิการสงฆ์)

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-39402-9

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(สวัสดิการสงฆ์)”

ทำบุญภัตตาหาร-น้ำปานะ

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-39401-1

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(ภัตตาหาร)”

ทำบุญสร้างพระประจำตัว (ในดวงแก้ว)(ชั้น4เจดีย์)

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-40940-5

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(ร่วมสร้างแก้วรัตนชัยมงคลประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์สมเด็จ)”

ทำบุญค่าใช้จ่ายในการอบรม/เผยแผ่ธรรมะ

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ทำบุญหนังสือนักธรรม/หนังสือบาลี

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ตั้ง/เพิ่ม ทุนการศึกษา

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ตั้ง/เพิ่ม ทุนภัตตาหาร

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ทำบุญคิลานเภสัช/ยารักษาโรค

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ทำบุญค่ายานพาหนะ

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ทำบุญสร้างถนน-สะพาน

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ทำบุญสร้างศาลาอบรมธรรม

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ทำบุญหล่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ (ชั้น4เจดีย์)

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-31266-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”

ทำบุญบรรจุพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล (ชั้น3เจดีย์)

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-41557-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(บรรจุพระพุทธจักรพรรดิ์ชัยม”

ทำบุญสร้างวิหารองค์ปฐมบรมศาสดาพระบรมศาสดา

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-42490-9

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(สร้างวิหารองค์ปฐมบรมศาสดาพระบรมศาส”

ทำบุญซื้อที่ดิน

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-41982-6

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(ซื้อที่ดิน)”

ทำบุญสร้างเขื่อน

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-42358-8

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพื่อการสร้างเขื่อน”

ทำบุญกฐินสามัคคี

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-41737-4

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพื่อทอดกฐินสามัคคี”

ทำบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง (เพื่อสังคมสงเคราะห์)

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-40562-7

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(เพื่อสังคมสงเคราะห์)”

ทำบุญจองช่องบรรจุอัฐิ ณ ศาลาปิวาวัฒนพานิช

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-38891-4

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพื่อศาลาบรรจุอัฏฐิ(2)”

ทำบุญหอสังเวชนีย์ชัยมงคล

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-39403-7

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(หอสังเวชนีย์ชัยมงคล)”

ทำบุญวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 422-0-45400-5

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(พลังงานทดแทน)”

โอนเงินทำบุญเสร็จแล้ว อย่าลืมสแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกลิงค์ไลน์ประชาสัมพันธ์วัดนะครับ เพื่อส่งสลิปการโอน  จะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้นะครับ

ผู้มีจิตศรัทธาทำบุญตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ติดต่อรับ ใบอนุโมทนาบัตร/พระของขวัญได้ตามที่อยู่ไลน์ @info.wat06 มีบริการจัดส่งพระฟรี #ยกเว้น พระที่มีขนาด 3 นิ้วขึ้นไปทางวัดไม่มีนโยบายจัดส่งให้ ต้องมารับเอง
☑️ไอดีไลน์: @info.wat06
https://lin.ee/Adpu40v

ติดสอบถามโทร  090-595-5162  090-595-5164