ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าโซล่าเซลส์ “วันอาสาฬหบูชา” 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าโซล่าเซลส์ “วันอาสาฬหบูชา” 2567
วันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ #วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
และ #ขอเชิญปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา 19-21 กรกฎาคม 2567

กำหนดการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2567
เวลา ๐๙.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ชั้น ๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. #พระปิฎกโกศล บรรยายธรรม/เจริญภาวนา
ท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ #ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ประธานในพิธีกล่าวคำถวาย ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา และภัตตาหาร
เวลา ๑๒.๓๐ น.พิธีทอดผ้าป่าโซล่าเซลล์ เจ้าภาพ ท่านปิยะบุตร ชลวิจารณ์ #ประธานมูลนิธิฯ ทอด ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ชั้น ๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน รอบ #พระนั่งเมืองแก้ว ณ #พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ชั้น ๒

ทำบุญได้อย่างไร สามารถเดินทางมาทำได้ที่วัดหรือโอนปัจจัยผ่าน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 422-0-31266-6

(ทำบุญผ้าไตร-ผ้าอาบน้ำฝน)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 422-0-45400-5
(ทำบุญโซล่าเซลล์)
เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานทาง Line ID : @info.wat06
หรือกดลิงก์ไลน์
https://line.me/ti/p/~@info.wat06

หรือโทรสอบถาม อุบาสิกาปูนา 061-624-6295

กองทุนโซลาร์เซลส์ ทำบุญแสงสว่างขณะนี้ทางวัดหลวงพ่อสดฯ

กำลังติดตั้งระบบโซล่าเซลส์ กำลังผลิต 62 กิโลวัตต์ บนหลังคาโรงทานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อป้อนศาลาสมเด็จฯ 3 ชั้น โรงครัวและอาคารใกล้เคียงในช่วงกลางวันซึ่งจะช่วยประหยัดไฟฟ้า ทางวัดได้เต็มที่ 3-4 หมื่นบาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลา 20 ปีงบประมาณติดตั้งระบบโซลาร์เซลส์ ประมาณ 1.5 ล้านบาทโดยในวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 จะได้มีการทอดผ้าป่า ทำบุญแสงสว่าง กองทุนโซลาร์เซลส์ ร่วมกับการถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง

อานิสงส์ทำให้เป็นผู้มีดวงตาสดใส ได้ทิพยจักษุมีรัศมีกายสว่างไสว เป็นผู้รู้คุณพระรัตนตรัยทำให้มีศรัทธามั่นคง มีสติปัญญาเฉลียว ฉลาด แตกฉานในสรรพวิชา ทั้งทางโลกและทางธรรมย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมดังเช่น พระอนุรุทธะ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพย์จักษุญาณ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะในชาติปางก่อน #พระอนุรุทธะ เคย “ให้แสงประทีปเป็นทาน”

เจ้าภาพทำบุญ 50,000 บาทจะได้จารึกชื่อไว้ที่อาคารสมเด็จฯ พระราชวชิรานุสิฐ