รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ

1 สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

2 องคุลีมาล

3 บูชาพระกรรมฐาน

4 วิธีเจริญภาวนาเบื้องต้น

5 ท่านั่งกายตรง

6 สติปัฏฐานสูตร

7 โอวาทปาฏิโมกข์

8 หิริโอตตัปปะ

9 พระของขวัญ

10 ทานวัตถุ

11 สัมมาอรหัง-ต่อเนื่อง30น