โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้หมุนเวียนมาจัดที่อำเภอดำเนินสะดวก สถานที่ เป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จัดที่ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ชั้นที่ ๑ มีมหาชน พันกว่าคน มาร่วมพิธี
ทางคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ทั้ง 2 ฝ่าย คือ
1. มหานิกาย นำโดย พระปิฏกโกศล
2. ธรรมยุตินิกาย นำโดย พระปิยทัสสี
นำเครื่องอุปโภคบริการโภคมาร่วมสนับสนุน 500 ชุด ร่วมกับทางจังหวัดราชบุรี นำโดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจ อากาศไม่ร้อนมาก ฝนไม่ตก มหาชนที่เดินทางมาร่วมงานกายก็สบาย ใจก็เป็นสุข เดินทางไปมาสะดวกสบาย ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เป็นผู้สนับสนุนการให้ทานในวันนี้ ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑

Line ID: @info.wat06
line.me/ti/p/~@info.wat06
090-595-5164