วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Cover for วัดหลวงพ่อสดฯ
34
วัดหลวงพ่อสดฯ

วัดหลวงพ่อสดฯ

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม มีพระมหาเจ

🙏✨ภาพการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการคนดีศรีดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยมีนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ ๑ เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน (ชาย ๔๐ คน หญิง ๑๐ คน) และครู - อาจารย์ จำนวน ๕ คน  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี🙏✨
*****************************************
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ / เจริญภาวนา
โดย พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม, ดร. 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง ความกตัญญูกตเวที ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบุพการี / เจริญภาวนา
โดย พระมหาสมศักดิ์ศรี  ขนฺติธมฺโม
ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น ๓
*****************************************Image attachmentImage attachment+Image attachment

🙏✨ภาพการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการคนดีศรีดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยมีนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ ๑ เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน (ชาย ๔๐ คน หญิง ๑๐ คน) และครู - อาจารย์ จำนวน ๕ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี🙏✨
*****************************************
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยายเรื่อง "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ" / เจริญภาวนา
โดย พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม, ดร.
เวลา ๑๓.๐๐ น. บรรยายเรื่อง "ความกตัญญูกตเวที ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบุพการี" / เจริญภาวนา
โดย พระมหาสมศักดิ์ศรี ขนฺติธมฺโม
ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น ๓
*****************************************
... See MoreSee Less

3 days ago

7 CommentsComment on Facebook

น้อมกราบสาธุค่ะ🙏🙏🙏 และขออนุโมทนาบุญกับน้องๆด้วยค่ะ🙏

สาธุค่ะ

สาธุๆๆค่ะ

View more comments

EP.198 โครงการอบรมพระกัมมัฏฐานออนไลน์
เวรระงับด้วยการไม่จองเวร
โดย พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น....
______________________________________
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#ติดต่อทำบุญ #ทำบุญ 🙏🙏🙏
Line ID: @info.wat06
line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
... See MoreSee Less

4 days ago

8 CommentsComment on Facebook

กราบสาธุค่ะ

น้อมกราบสาธุ.สาธุ.สาธุครับ

สาธุค่ะ

View more comments

รายการประกาศอนุโมทนาบุญ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๒๐ น.
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
#ราชบุรี
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
... See MoreSee Less

4 days ago

17 CommentsComment on Facebook

สาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญด้วยค่ะ

กราบอนุโมทนาบุญสาธุครับ

กราบอนุโมทนาบุญทุกบุญในทุกๆวันค่ะ🙏🏻

View more comments

... See MoreSee Less

4 days ago

1 CommentComment on Facebook

กราบสาธุสาธุค่ะ

รายการถวายสังฆทานออนไลน์
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๐ น.
#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่๑
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
#เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
#ราชบุรี
#ติดต่อทำบุญ
Line ID: @info.wat06
line.me/ti/p/~@info.wat06
☎️090-595-5164
... See MoreSee Less

4 days ago

15 CommentsComment on Facebook

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิค่ะ

กราบสาธุค่ะ

สาธุค่ะ🙏🏿🙏🏿🙏🏿

View more comments

🙏✨วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการคนดีศรีดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยมีนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ ๑ เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน (ชาย ๔๐ คน หญิง ๑๐ คน) และครู - อาจารย์ จำนวน ๕ คน  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี🙏✨
*****************************************Image attachmentImage attachment+Image attachment

🙏✨วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการคนดีศรีดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยมีนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ ๑ เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน (ชาย ๔๐ คน หญิง ๑๐ คน) และครู - อาจารย์ จำนวน ๕ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี🙏✨
*****************************************
... See MoreSee Less

4 days ago

15 CommentsComment on Facebook

สาธุๆๆค่ะ

อนุโมทนาสาธุค่ะ

สาธุครับ 🙏🌷✨

View more comments

ReadMore / อ่านต่อ

ข่าว / กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการ”บวชเฉลิมพระเกียรติ” 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าโซล่าเซลส์ “วันอาสาฬหบูชา” 2567

ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าโซล่าเซลส์ “วันอาสาฬหบูชา&#82 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปิฎกโกศลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นราชมีนามว่า “พระราชวชิรานุสิฐ”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบูรณะอุโบสถ

ขอเชิญร่วมบูรณะอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามปรับปรุงรอ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

อายุวัฒนมงคล ๕๙ ปีพระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร.(ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙)

อายุวัฒนมงคล ๕๙ ปีพระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร.(ปราโ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “ปฏิบัติธรรมคืนสู่เหย้า กตัญญูกตเวที“

แผ่นประชาสัมพันธ์ แผ่นแรกในประวิติศาสตร์ งานปฏิบัติธรรม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญจุดประทีปบูชา วันวิสาขบูชา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสร้าง “ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”

ขอเชิญร่วมสร้าง “ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหารัชมั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสาขบูชา 2567 เชิญปฏิบัติธรรม หล่อพระพุทธปทุมุตระ

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน […]

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น ชุดที่ 2 มี 12 ตอน ตอนละ 45 นาที

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้นชุดที่ 2 มี 12 ตอน ตอนละ 4 […]

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น ชุดที่ 1 มี 15 ตอน ตอนละ 30 นาที

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้นชุดที่ 1 มี 15 ตอน ตอนละ 3 […]