เสียงธรรม

cd_wlps 7

01 ต้องสร้างพระในใจตนก่อน
02 ความจริงของอริยสัจ
03 ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
04 พูดหลังนั่ง ธรรมทานและอภัยทาน(1.6 ชม.) 6 พค 48
05 บรรยายหลักการพิจารณาสติปัฎฐาน ๔ (๕๙ น.)
06 คุณค่าในการปฏิบัติธรรม
07 อย่าให้เสียชาติเกิด (๕พค๔๘)
08 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
Total Page Visits: 13243 - Today Page Visits: 9