เสียงธรรม

cd_wlps 5

01 สร้างบุญให้กับตัวเราบ้าง
02 โทษของความหมกมุ่นในกิเลสกาม
03 ทุกข์ที่ไม่เคยมองเห็น
04 การฟื้นฟูจิตด้วยการเจริญภาวนา
05 คุณธรรมนำโลกสดใส
06 ความสงบเป็นความสุขอย่างไร
07 ปฏิบัติธรรมแล้วรู้เห็นความจริงอย่างนี้
08 อามิสทานเป็นบาทฐานของชีวิต
Total Page Visits: 13243 - Today Page Visits: 9