เสียงธรรม

cd_wlps 38

01 540501-1 มาปฏิบัติเพื่อความสันติสุข 66น.เปิดอบรมกัมมัฏฐาน โดยพระราชญาณวิสิฐ
02 530918 พุทธปาฏิหารย์ บรรยายที่ธรรมสภา 73 น
03 530404-1 เหตุผลของผู้มีปัญญาที่มาศึกษาปฏิบัติธรรม บรรยาย+เจริญภาวนา
04 531009 วงจรของชีวิต บรรยายที่เลี่ยงเชียง 96 น
05 530116 จงสำรวมให้มาก รร วิสุทธิรังษี กาญจนบุรี
Total Page Visits: 13242 - Today Page Visits: 8