เสียงธรรม

cd_wlps 34

511122 ละชั่ว ทำดี สอน นร ราชินีราชบูรณะ นครปฐม
511206-1 แนวทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
511207 สัจจธรรมที่เป็นจริง (เปิดโลก) ตัดแล้ว
520329 คุณธรรมนำไปสู่การฟื้นฟูสังคม+เจริญภาวนา เปิดโลกฯ
520404 มนุษย์ธรรมที่ควรมี คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่จ.นนทบุรี
520419 ปฎิบัติธรรมปัญญาจะเกิด ปล.75น.
520426 ถางป่าในใจตน ปล.86น.
Total Page Visits: 13243 - Today Page Visits: 9