เสียงธรรม

cd_wlps 32

501104 ปฐธ.อริยทรัพย์
510110 หลวงตาสอนหลาน เรื่อง นึกถึงพ่อแม่ให้มาก
510406 ปฐ. ปราถนาความอยู่ดีมีสุ๘ก็ต้องปลูกอริยทรัพย์
510427-1.1 เทศน์ ประโยชน์สุขในปัจจุบันและอนาต 33.45น
510615 ปฐธ. สาระธรรมแห่งชีวิต
510629 คุณความดีอย่างยิ่งยวด 44น.(ปล.)
510718 หลวงตาสอนหลาน เรื่องเรียนดี มีชีวิตดีทุกคน
510720 เปิดโลก บรรยายเรื่องความเกิดขึ้นแห่งพระรัตนตรัย ๔๕น.+ให้ศีล
510810 คุณความดีในโลก ๑๒ สิงหา เปิดโลกฯ
Total Page Visits: 13242 - Today Page Visits: 8