เสียงธรรม

cd_wlps 31

510414-1 ศีล ทิฏฐิเสมอกันสังคมเป็นสุข
510422-10 แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี
510503 มาตรฐานของความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล
510601 เจริญภาวนา+หลักแห่งความดีเหตุแห่งความเสี่อม เปิดโลก
510614 อย่าหลงตามเขาเราต้องเป็นตัวของตัวเอง (31 น) สอนเด็ก นร.ภัทรานุสรณ์
510615 ผู้หวังความเจริญพึงศึกษา+เจริญภาวนา 66 นาที เปิดโลกฯ
Total Page Visits: 13242 - Today Page Visits: 8