เสียงธรรม

cd_wlps 28

490813 – 2 ที่มา-ที่ไป ของบาปบุญคุณโทษ(นักศึกษา)
491231-1 เริ่มปีใหม่ เรามาตั้งสติกัน (ส่งท้ายปีเก่า)
500000-2 มาเรียนรู้ธรรมชาติของเราเอง
500128-1-1 วิธีปฏิบัติภาวนา
500506-1 การที่จะรู้ ว่าเรามีกิเลสอะไร ต้องมาศึกษา
500510-1 คุณของพระรัตนตรัย (ปิดอบรมพระนิสิต)
500523-0 การประพฤติตามกระแสโลกเป็นอัปปมงคล (เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน)
Total Page Visits: 13242 - Today Page Visits: 8