เสียงธรรม

cd_wlps 23

490213-0 โอวาทปาติโมกข์ ๑๓ กพ ๔๙
490305-2 ความเข้าใจในเหตุ-ผล ของการปฏิบัติ
490313-1 วิธีการทำงานให้มีความสุข ๑. จนท.มสธ. (๑๓ มี.ค. ๔๙)
490313-2 วิธีการทำงานให้มีความสุข ๒. จนท.มสธ. (๑๓ มี.ค. ๔๙)
490323-0 วิธีการแก้ปัญหาในการทำงาน (๒๓ มี ค ๔๙)
490327-0 บรรยายที่โรงไฟฟ้าราชบุรี เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลธรรม
490505-0 หัวใจเศรษฐี โอวาทปิดอบรมตำรวจ
Total Page Visits: 13243 - Today Page Visits: 9