เสียงธรรม

cd_wlps 21

1 ไม่แก้ไข ตายไป ก็สวัสดี ( ๓๑ ธค ๔๘ ส่งปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ )
2 พระโอวาท ๓ รายการเปิดโลกเมืองไทย (อา ๑๕ มค ๔๙)
3 สติปัฏฐาน ๔ รายการเปิดโลกเมืองไทย (อา ๒๒ มค ๔๙)
4 หลักธรรมปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานถึงมรรคผลนิพพาน รายการเปิดโลกเมืองไทย (อา ๒๙ ม.ค.๔๙)
5 พระกัมมัฏฐานคุณเครื่องอบรมจิต รายการเปิดโลกเมืองไทย ( อา ๕ กพ ๔๙)
6 คุณอนันต์โทษมหันต์ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รายการเปิดโลกเมืองไทย (๑๒ กพ ๔๙)
Total Page Visits: 13242 - Today Page Visits: 8