เสียงธรรม

cd_wlps 18

01 ภัยเกิดแต่กรรมของสัตว์โลก (เปิดโลกเมืองไทย) (๙ ต.ค.๔๘)
02 แนวคิดและวิธีปฏิบัติวิปัสสนา (วัดสามพระยา)
03 ปณิธานการส่งเสริมเรียนบาลีของหลวงป๋า ๒๗ นาที ๔ ม.ค.๔๙
06 จุดมุ่งหมายของการมาปฏิบัติธรรม ช่วงแรก รายการเปิดโลก ฯ (๑๘ ธค ๔๘)
07 จุดมุ่งหมายของการมาปฏิบัติธรรม ช่วงสอง รายการเปิดโลก ฯ (๑๘ ธค ๔๘)
Total Page Visits: 13242 - Today Page Visits: 8