เสียงธรรม

cd_wlps 17

01 ตอบปัญหา พระ จักรพรรดิ์คือพระพุทธเจ้าหรือไม่ 14 ธ.ค.46
02 ตอบปัญหา สร้างพระจักรพรรดิ์ทองคำจะได้อานิสงส์อย่างไร 14 ธ.ค.46 (ค่ำ)
03 ตอบปัญหา (ทำบุญมามากแล้วไม่ต้องทำอีกได้ไหม)
04 พระสัจธรรมเป็นวิทยาศาสตร์แท้
05 สรุปคุณค่าของศีลสมาธิปัญญา 30 นาที (ร.ร.วิมุต)
06 เด็กดีต้องห่างไกลจากอบายมุข นร. สายน้ำผึ้ง
07 สร้างบุญให้กับตัวเราบ้าง – 1
08 สร้างบุญให้กับตัวเราบ้าง-2
09 อุ อา กะ สะ (อบรมเด็กสถานพินิจ)
10 บุญนำไปเกิดในประเทศอันสมควร (เปิดโลกเมืองไทย)(๑๖ ต.ค.๔๘)
Total Page Visits: 13243 - Today Page Visits: 9