เสียงธรรม

cd_wlps 15

01 วิธีเดินจงกลมแบบสัมมาอะระหัง
02 อย่าประมาทในธรรมทั้งปวง
04 จงทำตนให้เป้ฯเกาะเป็นที่พึ่งของตน
06 ศ๊ล สมาธิ ปัญญา (หลวงป๋า)
06 สัมปรายิกัตถประโยชน์
07 ศีลข้อ กาเม (หลวงป๋า)
08 หาบุญได้ใช้บุญเป็น
Total Page Visits: 13242 - Today Page Visits: 8