รายละเอียดโครงการสร้างพระพุทธรัตนชัยมงคล

ตามที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้ดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญดังนี้

 1. เพื่อเป็นปูชนียสถาน อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์
 2. ใช้เป็นสถานที่เจริญภาวนาปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก
 3. เพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและยั่งยืนตลอดไป

ปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ในส่วนของโครงสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือส่วนสำคัญที่เป็นรายละเอียดภายในที่จะต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันไปให้แล้วเสร็จฯโดยเร็ว ในการนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหางบประมาณในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน เพื่อให้มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม สมกับเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนสำคัญขององค์สมเด็จฯพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยแก่สาธุชนทั้งหลายที่ได้มาสักการะบูชาพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อระดมเงินทุนในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนในการสร้างและประดิษฐานพระพุทธรัตนชัยมงคล อันจะส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันและการเป็นเจ้าของร่วมกัน  
 3. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ได้สักการะพระพุทธรัตนชัยมงคล จำนวนถึง 84,000 องค์ที่สำเร็จด้วยดวงแก้วลายเส้นแสงเลเซอร์ประดิษฐานที่ผนังเพดานส่วนยอดมณฑปซึ่งเป็นความงดงามวิจิตรตระการตาด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ แห่งนี้  
 4. เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพ ผู้ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว/ครอบครัว/วงศ์ตระกูลได้สลักชื่อของตนหรือครอบครัวหรือบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว (ไม่เกิน 30 ตัวอักษร นับช่องว่าง ไม่นับสระหรือวรรณยุกต์ด้านบนและด้านล่าง) ที่จะคงอยู่ยืนยาวคู่กับพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ สืบไป
 5. เพื่อพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เป็นสถานที่ทั้งมนุษย์และเทวดาได้มากราบไหว้บูชาสักการะเป็นเนืองนิจ

มหานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรัตนชัยมงคล

 1. สร้างและประดิษฐานพระพุทธรัตนชัยมงคล ได้บำเพ็ญพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา” เพราะพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนชัยมงคลพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางต่างๆ ตลอดจนปูชนียวัตถุอื่นๆ ที่สำคัญ  ความเป็นสิริมงคลย่อมมีแก่สร้างและสักการบูชา ถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิปัตติบูชา ให้ได้รับผลเป็นความสันติสุข และสมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติ มีมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1
 2. “สร้างวิหารทาน” อันเป็นทานที่มีอานิสงส์ผลบุญสูงที่สุด ในประเภทอามิสทานหรือวัตถุทาน
 3. “ให้ธรรมเป็นทาน” กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาใช้สอยสถานที่และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสมาธิเพื่อขัดเกลากิเลสตนเอง นี้ให้ผลเป็นธรรมทานแก่ผู้ปฏิบัติเอง และบุญนั้นย่อมสะท้อนกลับเป็นทับทวีสู่ผู้เสียสละสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และกำลังทรัพย์ ให้พระมหาเจดีย์นี้สำเร็จลง

เมื่อปวารณาเป็นผู้นำบุญจะได้รับพระพุทธจักรพรรดิขนาด ๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ องค์

ผู้นำบุญชักชวนผู้ร่วมบุญได้ครบจำนวน ๑๐ องค์ จะได้รับสิทธิ์บรรจุพระพุทธรัตนชัยมงคล และมีชื่อสลักในดวงแก้วจำนวน ๑ องค์

 • มีคำถามติดต่อเจ้าหน้าที่ของวัดผ่านไลน์ (แนะนำ)  หรือเบอร์โทรศัพท์ ด้านล่าง
 • ท่านใดไม่สะดวกทำบุญเต็มจำนวนสามารถทำบุญแบบสะสมยอดได้ ๑๒ เดือน (ภายใน ๑ ปี นับแต่วันปวารณา)
ติดต่อวัดโดยไลน์ ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสด id: @info.wat06 มีไลน์บนโทรศัพท์คลิกเลย
นายณัฏฐสิทธิ์ สรรพดนตรี (ทิดอิท)

โทร(คลิก)    087-6455965 

นายพชร รอดรัศมี     (คุณโก๊ะ)โทร(คลิก)   088-692-4559
ตัวอย่างภาพ

ร่วมโครงการ คลิก

ตัวอย่างหน้าเว็บลงทะเบียน

รายชื่อผู้ร่วมโครงการ คลิก

ตัวอย่างหน้ารายชื่อ

Total Page Visits: 1621 - Today Page Visits: 5

7 thoughts on “รายละเอียดโครงการสร้างพระพุทธรัตนชัยมงคล”

 1. สาวิตรี ลิ่มทอง

  เรื่องทำบุญสร้างและบรรจุพระพุทธรัตนชัยมงคล (ในดวงแก้ว) (สมัครเป็นผู้นำบุุญ)

  ส่งสัยว่าดิฉันจะส่งข้อมูลซ้ำกัน 2 ครั้ง คะ ครั้งแรกคิดว่าส่งไม่ไปเลยส่งซ้าอีกค่ะ ต้องขออภัยด้วยค่ะ

  สาวิตรี ลิ่มทอง

 2. ศัลยพงษ์ บวรสิน

  เรื่องทำบุญสร้างและบรรจุพระพุทธรัตนชัยมงคล (ในดวงแก้ว) จำนวน 4 ดวงแก้ว
  วันนี่ 01 มีนาคม 2565 เวลา 10:50 โอนเงินไปเรียบร้อยครบตามจำนวนแล้วครับ
  รบกวนตรวจสอบยอดเงินและ update ยอดเงินให้ด้วยครับ
  ขอบคุณครับ

 3. เจษฎา มีสุขยืนนาน

  สวัสดีครับ ดวงแก้วที่ทำบุญครบแล้วจะได้พระของขวัญที่ระลึกไหมครับ

  1. ได้รับครับ
   สามารถติดต่อรับหรือแจ้งให้ส่งได้ที่นี้ครับ
   มีน้องบริการตลอดเวลาทำงานครับ
   Line ID: @info.wat06
   https://line.me/ti/p/~@info.wat06
   ☎️090-595-5164

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *