รายการทำบุญ

คลิกที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการบรรจุพระพุทธจักรพรรดิชัยมงคล
คลิกที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียดโครงบูรณะอุโบสถ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายการทำบุญพร้อมบัญชีทั้งหมด

บัญชีทำบุญวัดหลวงพ่อสด