ชั้น 1

ชั้นที่ ๑ เป็นสถานที่ทำงาน และเป็นที่ให้ญาติโยมสาธุชนมาบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีกรรม และจัดการประชุมทั่วไปได้